Списък на файловете в пакета lout-doc в jessie, архитектура all

/usr/share/doc-base/lout-design
/usr/share/doc-base/lout-expert
/usr/share/doc-base/lout-slides
/usr/share/doc-base/lout-user
/usr/share/doc/lout-doc/buildinfo.gz
/usr/share/doc/lout-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/lout-doc/changelog.gz
/usr/share/doc/lout-doc/copyright
/usr/share/doc/lout/design.ps.gz
/usr/share/doc/lout/expert.ps.gz
/usr/share/doc/lout/slides.ps.gz
/usr/share/doc/lout/user.ps.gz