Списък на файловете в пакета lightsquid в jessie, архитектура all

/etc/apache2/conf-available/lightsquid.conf
/etc/cron.d/lightsquid
/etc/lightsquid/lightsquid.cfg
/usr/lib/cgi-bin/lightsquid/bigfiles.cgi
/usr/lib/cgi-bin/lightsquid/common.pl
/usr/lib/cgi-bin/lightsquid/day_detail.cgi
/usr/lib/cgi-bin/lightsquid/get.cgi
/usr/lib/cgi-bin/lightsquid/graph.cgi
/usr/lib/cgi-bin/lightsquid/group_detail.cgi
/usr/lib/cgi-bin/lightsquid/index.cgi
/usr/lib/cgi-bin/lightsquid/lightsquid.cfg
/usr/lib/cgi-bin/lightsquid/month_detail.cgi
/usr/lib/cgi-bin/lightsquid/topsites.cgi
/usr/lib/cgi-bin/lightsquid/user_detail.cgi
/usr/lib/cgi-bin/lightsquid/user_month.cgi
/usr/lib/cgi-bin/lightsquid/user_time.cgi
/usr/lib/cgi-bin/lightsquid/whousesite.cgi
/usr/share/doc/lightsquid/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/lightsquid/copyright
/usr/share/doc/lightsquid/examples/group.cfg.src
/usr/share/doc/lightsquid/examples/realname.cfg
/usr/share/doc/lightsquid/examples/skipuser.cfg
/usr/share/doc/lightsquid/gnugpl.txt.gz
/usr/share/doc/lightsquid/graph.txt
/usr/share/doc/lightsquid/install.txt
/usr/share/doc/lightsquid/logformat.txt
/usr/share/doc/lightsquid/readme.txt
/usr/share/doc/lightsquid/templates.txt
/usr/share/doc/lightsquid/thanks.txt
/usr/share/doc/lightsquid/version.txt
/usr/share/lightsquid/check-setup.pl
/usr/share/lightsquid/common.pl
/usr/share/lightsquid/ip2name/ip2name.abils
/usr/share/lightsquid/ip2name/ip2name.demo
/usr/share/lightsquid/ip2name/ip2name.dhcp
/usr/share/lightsquid/ip2name/ip2name.dns
/usr/share/lightsquid/ip2name/ip2name.ip
/usr/share/lightsquid/ip2name/ip2name.list
/usr/share/lightsquid/ip2name/ip2name.simple
/usr/share/lightsquid/ip2name/ip2name.smb
/usr/share/lightsquid/ip2name/ip2name.squidauth
/usr/share/lightsquid/ip2name/ip2name.squidlist
/usr/share/lightsquid/ip2name/ip2name.squidlist2
/usr/share/lightsquid/lang/bg.lng
/usr/share/lightsquid/lang/check_lng.pl
/usr/share/lightsquid/lang/check_tpl_lng.pl
/usr/share/lightsquid/lang/cz.lng
/usr/share/lightsquid/lang/eng.lng
/usr/share/lightsquid/lang/fr.lng
/usr/share/lightsquid/lang/hu.lng
/usr/share/lightsquid/lang/it.lng
/usr/share/lightsquid/lang/pt_br.lng
/usr/share/lightsquid/lang/ru-koi8.lng
/usr/share/lightsquid/lang/ru.lng
/usr/share/lightsquid/lang/sp.lng
/usr/share/lightsquid/lang/ua.lng
/usr/share/lightsquid/lightparser.pl
/usr/share/lightsquid/lightsquid.cfg
/usr/share/lightsquid/tools/SiteAggregator/ReportExplorer.pl
/usr/share/lightsquid/tools/SiteAggregator/SiteAgregator.pl
/usr/share/lightsquid/tools/fixreport.pl
/usr/share/lightsquid/tpl/base/bigfiles.html
/usr/share/lightsquid/tpl/base/day_detail.html
/usr/share/lightsquid/tpl/base/graph.html
/usr/share/lightsquid/tpl/base/group_detail.html
/usr/share/lightsquid/tpl/base/images/datetime.png
/usr/share/lightsquid/tpl/base/images/flag_red.png
/usr/share/lightsquid/tpl/base/images/graph.png
/usr/share/lightsquid/tpl/base/images/printer.png
/usr/share/lightsquid/tpl/base/index.html
/usr/share/lightsquid/tpl/base/month_detail.html
/usr/share/lightsquid/tpl/base/topsites.html
/usr/share/lightsquid/tpl/base/user_detail.html
/usr/share/lightsquid/tpl/base/user_month.html
/usr/share/lightsquid/tpl/base/user_time.html
/usr/share/lightsquid/tpl/base/whousesite.html
/usr/share/lightsquid/tpl/text/bigfiles.html
/usr/share/lightsquid/tpl/text/day_detail.html
/usr/share/lightsquid/tpl/text/group_detail.html
/usr/share/lightsquid/tpl/text/index.html
/usr/share/lightsquid/tpl/text/month_detail.html
/usr/share/lightsquid/tpl/text/topsites.html
/usr/share/lightsquid/tpl/text/user_detail.html
/usr/share/lightsquid/tpl/text/user_month.html
/usr/share/lightsquid/tpl/text/whousesite.html