Списък на файловете в пакета libtango8-doc в jessie, архитектура all

/usr/share/doc/libtango8-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libtango8-doc/copyright
/usr/share/doc/libtango8-doc/tango.pdf.gz