Списък на файловете в пакета libsqljet-java в jessie, архитектура all

/usr/share/doc/libsqljet-java/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libsqljet-java/changelog.gz
/usr/share/doc/libsqljet-java/copyright
/usr/share/java/sqljet-1.1.10.jar
/usr/share/java/sqljet.jar
/usr/share/maven-repo/org/tmatesoft/sqljet/sqljet/1.1.10/sqljet-1.1.10.jar
/usr/share/maven-repo/org/tmatesoft/sqljet/sqljet/1.1.10/sqljet-1.1.10.pom
/usr/share/maven-repo/org/tmatesoft/sqljet/sqljet/debian/sqljet-debian.jar
/usr/share/maven-repo/org/tmatesoft/sqljet/sqljet/debian/sqljet-debian.pom