Списък на файловете в пакета libmoosex-oneargnew-perl в jessie, архитектура all

/usr/share/doc/libmoosex-oneargnew-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libmoosex-oneargnew-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libmoosex-oneargnew-perl/copyright
/usr/share/man/man3/MooseX::OneArgNew.3pm.gz
/usr/share/perl5/MooseX/OneArgNew.pm