Списък на файловете в пакета libjs-sphinxdoc в jessie, архитектура all

/usr/share/doc/libjs-sphinxdoc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libjs-sphinxdoc/changelog.gz
/usr/share/doc/libjs-sphinxdoc/copyright
/usr/share/javascript/sphinxdoc/1.0/doctools.js
/usr/share/javascript/sphinxdoc/1.0/jquery.js
/usr/share/javascript/sphinxdoc/1.0/searchtools.js
/usr/share/javascript/sphinxdoc/1.0/sidebar.js
/usr/share/javascript/sphinxdoc/1.0/theme_extras.js
/usr/share/javascript/sphinxdoc/1.0/underscore.js
/usr/share/javascript/sphinxdoc/index