Списък на файловете в пакета libglobus-rsl-doc в jessie, архитектура all

/usr/share/doc-base/globus-rsl
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/bc_s.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/bdwn.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/closed.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/doxygen.css
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/doxygen.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/dynsections.js
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/files.html
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/ftv2blank.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/ftv2doc.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/ftv2folderclosed.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/ftv2folderopen.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/ftv2lastnode.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/ftv2link.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/ftv2mlastnode.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/ftv2mnode.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/ftv2node.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/ftv2plastnode.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/ftv2pnode.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/ftv2splitbar.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/ftv2vertline.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/globals.html
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/globals_func.html
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/globus__i__rsl__parser_8h_source.html
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/globus__rsl_8h.html
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/globus__rsl_8h__dep__incl.map
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/globus__rsl_8h__dep__incl.md5
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/globus__rsl_8h__dep__incl.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/globus__rsl_8h__incl.map
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/globus__rsl_8h__incl.md5
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/globus__rsl_8h__incl.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/globus__rsl_8h_source.html
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/globus__rsl__assist_8h.html
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/globus__rsl__assist_8h__incl.map
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/globus__rsl__assist_8h__incl.md5
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/globus__rsl__assist_8h__incl.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/globus__rsl__assist_8h_source.html
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/globus__rsl__parser_8h_source.html
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/globus__rsl__scanner_8h_source.html
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/graph_legend.html
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/graph_legend.md5
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/graph_legend.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl.html
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl.map
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl.md5
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl__accessor.html
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl__accessor.map
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl__accessor.md5
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl__accessor.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl__assist.html
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl__assist.map
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl__assist.md5
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl__assist.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl__constructors.html
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl__constructors.map
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl__constructors.md5
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl__constructors.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl__list.html
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl__list.map
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl__list.md5
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl__list.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl__memory.html
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl__memory.map
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl__memory.md5
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl__memory.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl__param.html
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl__param.map
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl__param.md5
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl__param.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl__predicates.html
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl__predicates.map
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl__predicates.md5
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl__predicates.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl__print.html
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl__print.map
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl__print.md5
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/group__globus__rsl__print.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/index.html
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/jquery.js
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/modules.html
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/nav_f.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/nav_g.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/nav_h.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/open.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/search/all_0.html
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/search/all_0.js
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/search/all_1.html
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/search/all_1.js
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/search/all_2.html
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/search/all_2.js
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/search/close.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/search/files_0.html
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/search/files_0.js
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/search/functions_0.html
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/search/functions_0.js
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/search/groups_0.html
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/search/groups_0.js
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/search/groups_1.html
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/search/groups_1.js
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/search/groups_2.html
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/search/groups_2.js
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/search/mag_sel.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/search/nomatches.html
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/search/pages_0.html
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/search/pages_0.js
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/search/search.css
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/search/search.js
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/search/search_l.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/search/search_m.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/search/search_r.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/sync_off.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/sync_on.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/tab_a.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/tab_b.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/tab_h.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/tab_s.png
/usr/share/doc/libglobus-rsl-dev/html/tabs.css
/usr/share/doc/libglobus-rsl-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libglobus-rsl-doc/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libglobus-rsl-doc
/usr/share/man/man3/globus_list_copy_reverse.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl.h.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_accessor.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_assist.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_assist.h.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_assist_attributes_canonicalize.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_assist_string_canonicalize.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_boolean_get_operand_list.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_boolean_get_operand_list_ref.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_boolean_get_operator.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_constructors.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_copy_recursive.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_eval.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_free.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_free_recursive.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_get_operator.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_is_boolean.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_is_boolean_and.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_is_boolean_multi.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_is_boolean_or.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_is_relation.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_is_relation_attribute_equal.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_is_relation_eq.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_is_relation_lessthan.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_list.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_make_boolean.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_make_relation.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_memory.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_param.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_param_get.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_param_get_values.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_parse.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_predicates.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_print.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_print_recursive.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_relation_get_attribute.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_relation_get_operator.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_relation_get_single_value.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_relation_get_value_sequence.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_unparse.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_value_concatenation_get_left.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_value_concatenation_get_right.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_value_concatenation_set_left.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_value_concatenation_set_right.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_value_copy_recursive.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_value_eval.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_value_free.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_value_free_recursive.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_value_is_concatenation.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_value_is_literal.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_value_is_sequence.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_value_is_variable.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_value_list_literal_replace.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_value_list_param_get.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_value_literal_get_string.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_value_make_concatenation.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_value_make_literal.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_value_make_sequence.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_value_make_variable.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_value_print_recursive.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_value_sequence_get_list_ref.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_value_sequence_get_value_list.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_value_unparse.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_value_variable_get_default.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_value_variable_get_name.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_value_variable_get_sequence.3.gz
/usr/share/man/man3/globus_rsl_value_variable_get_size.3.gz