Списък на файловете в пакета libghc-haskelldb-doc в jessie, архитектура all

/usr/lib/ghc-doc/haddock/haskelldb-2.2.2/haskelldb.haddock
/usr/lib/ghc-doc/hoogle/haskelldb.txt
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/buildinfo_all.gz
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/copyright
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/Database-HaskellDB-BoundedList.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/Database-HaskellDB-BoundedString.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/Database-HaskellDB-DBDirect.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/Database-HaskellDB-DBLayout.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/Database-HaskellDB-DBSpec-DBInfo.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/Database-HaskellDB-DBSpec-DBSpecToDBDirect.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/Database-HaskellDB-DBSpec-DBSpecToDatabase.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/Database-HaskellDB-DBSpec-DatabaseToDBSpec.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/Database-HaskellDB-DBSpec-PPHelpers.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/Database-HaskellDB-DBSpec.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/Database-HaskellDB-Database.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/Database-HaskellDB-DriverAPI.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/Database-HaskellDB-FieldType.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/Database-HaskellDB-HDBRec.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/Database-HaskellDB-Optimize.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/Database-HaskellDB-PrimQuery.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/Database-HaskellDB-PrintQuery.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/Database-HaskellDB-Query.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/Database-HaskellDB-Sql-Default.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/Database-HaskellDB-Sql-Generate.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/Database-HaskellDB-Sql-MySQL.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/Database-HaskellDB-Sql-PostgreSQL.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/Database-HaskellDB-Sql-Print.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/Database-HaskellDB-Sql-SQLite.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/Database-HaskellDB-Sql.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/Database-HaskellDB-Version.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/Database-HaskellDB.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/doc-index-33.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/doc-index-35.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/doc-index-46.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/doc-index-60.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/doc-index-95.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/doc-index-A.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/doc-index-All.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/doc-index-B.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/doc-index-C.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/doc-index-D.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/doc-index-E.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/doc-index-F.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/doc-index-G.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/doc-index-H.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/doc-index-I.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/doc-index-L.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/doc-index-M.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/doc-index-N.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/doc-index-O.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/doc-index-P.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/doc-index-Q.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/doc-index-R.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/doc-index-S.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/doc-index-T.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/doc-index-U.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/doc-index-V.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/doc-index.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/frames.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/haddock-util.js
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/haskelldb.txt
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/hslogo-16.png
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/index-frames.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/index.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/mini_Database-HaskellDB-BoundedList.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/mini_Database-HaskellDB-BoundedString.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/mini_Database-HaskellDB-DBDirect.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/mini_Database-HaskellDB-DBLayout.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/mini_Database-HaskellDB-DBSpec-DBInfo.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/mini_Database-HaskellDB-DBSpec-DBSpecToDBDirect.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/mini_Database-HaskellDB-DBSpec-DBSpecToDatabase.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/mini_Database-HaskellDB-DBSpec-DatabaseToDBSpec.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/mini_Database-HaskellDB-DBSpec-PPHelpers.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/mini_Database-HaskellDB-DBSpec.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/mini_Database-HaskellDB-Database.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/mini_Database-HaskellDB-DriverAPI.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/mini_Database-HaskellDB-FieldType.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/mini_Database-HaskellDB-HDBRec.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/mini_Database-HaskellDB-Optimize.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/mini_Database-HaskellDB-PrimQuery.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/mini_Database-HaskellDB-PrintQuery.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/mini_Database-HaskellDB-Query.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/mini_Database-HaskellDB-Sql-Default.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/mini_Database-HaskellDB-Sql-Generate.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/mini_Database-HaskellDB-Sql-MySQL.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/mini_Database-HaskellDB-Sql-PostgreSQL.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/mini_Database-HaskellDB-Sql-Print.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/mini_Database-HaskellDB-Sql-SQLite.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/mini_Database-HaskellDB-Sql.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/mini_Database-HaskellDB-Version.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/mini_Database-HaskellDB.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/minus.gif
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/ocean.css
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/plus.gif
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/src/Database-HaskellDB-BoundedList.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/src/Database-HaskellDB-BoundedString.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/src/Database-HaskellDB-DBDirect.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/src/Database-HaskellDB-DBLayout.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/src/Database-HaskellDB-DBSpec-DBInfo.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/src/Database-HaskellDB-DBSpec-DBSpecToDBDirect.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/src/Database-HaskellDB-DBSpec-DBSpecToDatabase.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/src/Database-HaskellDB-DBSpec-DatabaseToDBSpec.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/src/Database-HaskellDB-DBSpec-PPHelpers.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/src/Database-HaskellDB-DBSpec.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/src/Database-HaskellDB-Database.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/src/Database-HaskellDB-DriverAPI.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/src/Database-HaskellDB-FieldType.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/src/Database-HaskellDB-HDBRec.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/src/Database-HaskellDB-Optimize.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/src/Database-HaskellDB-PrimQuery.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/src/Database-HaskellDB-PrintQuery.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/src/Database-HaskellDB-Query.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/src/Database-HaskellDB-Sql-Default.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/src/Database-HaskellDB-Sql-Generate.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/src/Database-HaskellDB-Sql-MySQL.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/src/Database-HaskellDB-Sql-PostgreSQL.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/src/Database-HaskellDB-Sql-Print.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/src/Database-HaskellDB-Sql-SQLite.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/src/Database-HaskellDB-Sql.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/src/Database-HaskellDB-Version.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/src/Database-HaskellDB.html
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/src/hscolour.css
/usr/share/doc/libghc-haskelldb-doc/html/synopsis.png