Списък на файловете в пакета libghc-cairo-doc в jessie, архитектура all

/usr/lib/ghc-doc/haddock/cairo-0.12.5.3/cairo.haddock
/usr/lib/ghc-doc/hoogle/cairo.txt
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/buildinfo_all.gz
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/copyright
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/Graphics-Rendering-Cairo-Matrix.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/Graphics-Rendering-Cairo.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/cairo.txt
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/doc-index-A.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/doc-index-All.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/doc-index-C.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/doc-index-D.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/doc-index-E.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/doc-index-F.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/doc-index-G.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/doc-index-H.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/doc-index-I.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/doc-index-L.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/doc-index-M.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/doc-index-N.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/doc-index-O.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/doc-index-P.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/doc-index-R.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/doc-index-S.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/doc-index-T.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/doc-index-U.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/doc-index-V.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/doc-index-W.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/doc-index-X.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/doc-index-Y.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/doc-index.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/frames.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/haddock-util.js
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/hslogo-16.png
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/index-frames.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/index.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/mini_Graphics-Rendering-Cairo-Matrix.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/mini_Graphics-Rendering-Cairo.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/minus.gif
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/ocean.css
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/plus.gif
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/src/Graphics-Rendering-Cairo-Internal-Drawing-Cairo.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/src/Graphics-Rendering-Cairo-Internal-Drawing-Paths.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/src/Graphics-Rendering-Cairo-Internal-Drawing-Patterns.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/src/Graphics-Rendering-Cairo-Internal-Drawing-Text.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/src/Graphics-Rendering-Cairo-Internal-Drawing-Transformations.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/src/Graphics-Rendering-Cairo-Internal-Fonts-FontOptions.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/src/Graphics-Rendering-Cairo-Internal-Region.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/src/Graphics-Rendering-Cairo-Internal-Surfaces-Image.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/src/Graphics-Rendering-Cairo-Internal-Surfaces-PDF.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/src/Graphics-Rendering-Cairo-Internal-Surfaces-PNG.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/src/Graphics-Rendering-Cairo-Internal-Surfaces-PS.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/src/Graphics-Rendering-Cairo-Internal-Surfaces-SVG.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/src/Graphics-Rendering-Cairo-Internal-Surfaces-Surface.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/src/Graphics-Rendering-Cairo-Internal-Utilities.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/src/Graphics-Rendering-Cairo-Internal.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/src/Graphics-Rendering-Cairo-Matrix.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/src/Graphics-Rendering-Cairo-Types.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/src/Graphics-Rendering-Cairo.html
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/src/hscolour.css
/usr/share/doc/libghc-cairo-doc/html/synopsis.png