Списък на файловете в пакета libges-1.0-doc в jessie, архитектура all

/usr/share/doc/libges-1.0-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libges-1.0-doc/changelog.gz
/usr/share/doc/libges-1.0-doc/copyright
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESAsset.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESAudioSource.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESAudioTestSource.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESAudioTransition.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESAudioUriSource.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESBaseEffect.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESBaseEffectClip.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESBaseTransitionClip.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESClip.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESClipAsset.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESContainer.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESEffect.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESEffectClip.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESFormatter.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESImageSource.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESLayer.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESMetaContainer.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESOperation.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESOperationClip.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESOverlayClip.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESPipeline.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESProject.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESSource.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESSourceClip.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESTestClip.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESTextOverlay.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESTextOverlayClip.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESTimeline.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESTimelineElement.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESTitleClip.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESTitleSource.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESTrack.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESTrackElement.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESTrackElementAsset.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESTransition.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESTransitionClip.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESUriClip.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESUriClipAsset.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESUriSourceAsset.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESVideoSource.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESVideoTestSource.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESVideoTransition.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/GESVideoUriSource.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/annotation-glossary.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/api-index-full.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/ch01.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/ch02.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/ch03.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/ch04.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/ch05.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/ch06.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/ch07.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/ch08.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/ch09.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/ges-1.0.devhelp2
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/ges-GES-Enums.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/ges-GES-GErrors.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/ges-GESAudioTrack.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/ges-GESBaseXmlFormatter.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/ges-GESExtractableInterface.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/ges-GESGroup.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/ges-GESPitiviFormatter.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/ges-GESVideoTrack.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/ges-GESXmlFormatter.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/ges-Initialization.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/ges-architecture.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/ges-hierarchy.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/home.png
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/index.html
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/index.sgml
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/layer_track_overview.png
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/left-insensitive.png
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/left.png
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/right-insensitive.png
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/right.png
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/style.css
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/up-insensitive.png
/usr/share/gtk-doc/html/ges-1.0/up.png