Списък на файловете в пакета kicad-doc-pt в jessie, архитектура all

/usr/share/doc/kicad-doc-pt/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/kicad-doc-pt/changelog.gz
/usr/share/doc/kicad-doc-pt/copyright