Списък на файловете в пакета junit4 в jessie, архитектура all

/usr/share/doc/junit4/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/junit4/README
/usr/share/doc/junit4/README.Debian
/usr/share/doc/junit4/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/junit4/copyright
/usr/share/java/junit4-4.11.jar
/usr/share/java/junit4.jar
/usr/share/maven-repo/junit/junit/4.11/junit-4.11.jar
/usr/share/maven-repo/junit/junit/4.11/junit-4.11.pom
/usr/share/maven-repo/junit/junit/4.x/junit-4.x.jar
/usr/share/maven-repo/junit/junit/4.x/junit-4.x.pom