Списък на файловете в пакета ilithuanian в jessie, архитектура all

/usr/lib/ispell/lietuviu.aff
/usr/lib/ispell/lietuviu.hash
/usr/lib/ispell/lithuanian.aff
/usr/lib/ispell/lithuanian.hash
/usr/share/doc/ilithuanian/README.Debian
/usr/share/doc/ilithuanian/README.EN
/usr/share/doc/ilithuanian/THANKS
/usr/share/doc/ilithuanian/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ilithuanian/changelog.gz
/usr/share/doc/ilithuanian/copyright
/usr/share/enchant/ispell/lietuviu.hash
/usr/share/ispell/lietuviu.mwl.gz
/var/lib/dictionaries-common/ispell/ilithuanian