Списък на файловете в пакета haproxy-doc в jessie, архитектура all

/usr/share/doc-base/haproxy-doc
/usr/share/doc/haproxy-doc/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/haproxy-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/haproxy-doc/changelog.gz
/usr/share/doc/haproxy-doc/copyright
/usr/share/doc/haproxy-doc/html/configuration.html
/usr/share/doc/haproxy-doc/html/static/bootstrap.min.css
/usr/share/doc/haproxy-doc/html/static/bootstrap.min.js
/usr/share/doc/haproxy-doc/html/static/check.png
/usr/share/doc/haproxy-doc/html/static/cross.png
/usr/share/doc/haproxy-doc/html/static/jquery.min.js
/usr/share/doc/haproxy-doc/html/static/page.css