Списък на файловете в пакета guile-library в jessie, архитектура all

/usr/share/doc/guile-library/AUTHORS
/usr/share/doc/guile-library/NEWS.gz
/usr/share/doc/guile-library/README
/usr/share/doc/guile-library/TODO
/usr/share/doc/guile-library/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/guile-library/changelog.gz
/usr/share/doc/guile-library/copyright
/usr/share/guile/site/apicheck.go
/usr/share/guile/site/apicheck.scm
/usr/share/guile/site/compat/guile-2.go
/usr/share/guile/site/compat/guile-2.scm
/usr/share/guile/site/config/load.go
/usr/share/guile/site/config/load.scm
/usr/share/guile/site/container/async-queue.go
/usr/share/guile/site/container/async-queue.scm
/usr/share/guile/site/container/delay-tree.go
/usr/share/guile/site/container/delay-tree.scm
/usr/share/guile/site/container/nodal-tree.go
/usr/share/guile/site/container/nodal-tree.scm
/usr/share/guile/site/debugging/assert.go
/usr/share/guile/site/debugging/assert.scm
/usr/share/guile/site/debugging/time.go
/usr/share/guile/site/debugging/time.scm
/usr/share/guile/site/graph/topological-sort.go
/usr/share/guile/site/graph/topological-sort.scm
/usr/share/guile/site/htmlprag.go
/usr/share/guile/site/htmlprag.scm
/usr/share/guile/site/io/string.go
/usr/share/guile/site/io/string.scm
/usr/share/guile/site/logging/logger.go
/usr/share/guile/site/logging/logger.scm
/usr/share/guile/site/logging/port-log.go
/usr/share/guile/site/logging/port-log.scm
/usr/share/guile/site/logging/rotating-log.go
/usr/share/guile/site/logging/rotating-log.scm
/usr/share/guile/site/match-bind.go
/usr/share/guile/site/match-bind.scm
/usr/share/guile/site/math/minima.go
/usr/share/guile/site/math/minima.scm
/usr/share/guile/site/math/primes.go
/usr/share/guile/site/math/primes.scm
/usr/share/guile/site/md5.go
/usr/share/guile/site/md5.scm
/usr/share/guile/site/os/process.go
/usr/share/guile/site/os/process.scm
/usr/share/guile/site/scheme/documentation.go
/usr/share/guile/site/scheme/documentation.scm
/usr/share/guile/site/scheme/kwargs.go
/usr/share/guile/site/scheme/kwargs.scm
/usr/share/guile/site/search/basic.go
/usr/share/guile/site/search/basic.scm
/usr/share/guile/site/string/completion.go
/usr/share/guile/site/string/completion.scm
/usr/share/guile/site/string/soundex.go
/usr/share/guile/site/string/soundex.scm
/usr/share/guile/site/string/transform.go
/usr/share/guile/site/string/transform.scm
/usr/share/guile/site/string/wrap.go
/usr/share/guile/site/string/wrap.scm
/usr/share/guile/site/term/ansi-color.go
/usr/share/guile/site/term/ansi-color.scm
/usr/share/guile/site/texinfo/nodal-tree.go
/usr/share/guile/site/texinfo/nodal-tree.scm
/usr/share/guile/site/text/parse-lalr.go
/usr/share/guile/site/text/parse-lalr.scm
/usr/share/guile/site/unit-test.go
/usr/share/guile/site/unit-test.scm
/usr/share/info/guile-library.info.gz