Списък на файловете в пакета gnu-smalltalk-el в jessie, архитектура all

/etc/emacs/site-start.d/50gnu-smalltalk-el.el
/usr/lib/emacsen-common/packages/install/gnu-smalltalk-el
/usr/lib/emacsen-common/packages/remove/gnu-smalltalk-el
/usr/share/doc/gnu-smalltalk-el/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gnu-smalltalk-el/changelog.gz
/usr/share/doc/gnu-smalltalk-el/copyright
/usr/share/emacs/site-lisp/gnu-smalltalk-el/gst-mode.el
/usr/share/emacs/site-lisp/gnu-smalltalk-el/smalltalk-mode.el