Списък на файловете в пакета givaro-dev-doc в jessie, архитектура all

/usr/share/doc/givaro-dev-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/givaro-dev-doc/changelog.gz
/usr/share/doc/givaro-dev-doc/copyright