Списък на файловете в пакета fonts-samyak-gujr в jessie, архитектура all

/usr/share/doc/fonts-samyak-gujr/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/fonts-samyak-gujr/changelog.gz
/usr/share/doc/fonts-samyak-gujr/copyright
/usr/share/fonts/truetype/samyak-fonts/Samyak-Gujarati.ttf