Списък на файловете в пакета festival-te в jessie, архитектура all

/usr/share/doc/festival-te/BUGS
/usr/share/doc/festival-te/HACKING
/usr/share/doc/festival-te/NEWS.gz
/usr/share/doc/festival-te/README
/usr/share/doc/festival-te/README.Debian
/usr/share/doc/festival-te/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/festival-te/changelog.gz
/usr/share/doc/festival-te/copyright
/usr/share/doc/festival-te/examples/example_run.scm
/usr/share/doc/festival-te/examples/sample.txt
/usr/share/doc/festival-te/patches/festivalsynthesisdriver.c-0.3.8.patch
/usr/share/doc/festival-te/patches/languages.scm.patch
/usr/share/festival/telugu_scm/telugu_NSK_int.scm
/usr/share/festival/telugu_scm/telugu_lex.scm
/usr/share/festival/telugu_scm/telugu_phones.scm
/usr/share/festival/telugu_scm/telugu_token.scm