Списък на файловете в пакета dragbox в jessie, архитектура all

/usr/bin/dragbox
/usr/share/doc/dragbox/AUTHORS
/usr/share/doc/dragbox/NEWS.gz
/usr/share/doc/dragbox/README
/usr/share/doc/dragbox/TODO
/usr/share/doc/dragbox/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dragbox/copyright
/usr/share/dragbox/preferences.glade
/usr/share/man/man1/dragbox.1.gz
/usr/share/menu/dragbox
/usr/share/python-support/dragbox/.version
/usr/share/python-support/dragbox/Dragbox/__init__.py
/usr/share/python-support/dragbox/Dragbox/aboutdialog.py
/usr/share/python-support/dragbox/Dragbox/data.py
/usr/share/python-support/dragbox/Dragbox/dbuscontrol.py
/usr/share/python-support/dragbox/Dragbox/main.py
/usr/share/python-support/dragbox/Dragbox/plugins.py
/usr/share/python-support/dragbox/Dragbox/preferences.py
/usr/share/python-support/dragbox/Dragbox/preferences_controller.py
/usr/share/python-support/dragbox/Dragbox/shelfitem.py
/usr/share/python-support/dragbox/Dragbox/utils.py
/usr/share/python-support/dragbox/Dragbox/version.py
/usr/share/python-support/dragbox/Dragbox/window.py