Списък на файловете в пакета doc-linux-pl-html в jessie, архитектура all

/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/3-Button-Mouse.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/AX25-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/Alpha-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/Assembly-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/Beowulf-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/BootPrompt-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/Bootdisk-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/Bzip2-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/CD-Writing-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/CDROM-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/Cyrillic-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/DNS-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/DNS49-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/DOSEMU-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/Dos2Linux-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/Firewall-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/Ftape-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/Hebrew-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/INFO-SHEET-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/ISP-Hookup-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/Install-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/Intranet-Server-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/JTZ-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/Kernel-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/Keyboard-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/Keystroke-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/Large-Disk-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/META-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/MILO-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/Module-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/NET-3-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/NIS-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/PCMCIA-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/PPP-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/Printing-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/Printing-Usage-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/RPM-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/SMB-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/SWAP-partition.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/Serial-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/Shadow-Password-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/Sound-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/Sound-Playing-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/UMSDOS-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/UUCP-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/User-Group-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/Wacom-Tablet-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/X-Big-Cursor.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/XFree86-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/3-Button-Mouse.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/Advocacy.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/ApplePrint.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/BTTV-mini-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/Bridge+Firewall.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/Bridge.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/Callback.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/Coffee.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/Colour-ls.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/DHCP.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/Diald.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/Dip+SLiRP+CSLIP.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/Diskless.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/Ext2fs-Undeletion.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/GravisUltrasound.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/HTTP+Netware.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/INN+SUCK.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/IO-Programming.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/IP-Alias.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/IP-Masquerade.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/LILO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/Leased-Line.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/Linux+DOS+Win95.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/Linux+NT-Loader.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/Locale.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/NFS-Root-Client.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/NFS-Root.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/PLIP.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/PPP-over-minicom.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/Programming-Languages.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/Quota.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/Saving-Space.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/Sendmail+UUCP.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/Soundblaster-AWE.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/Tiny-News.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/Ultra-DMA.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/Update.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/Upgrade.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/Visual-Bell.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/Win95+Win+Linux-mini-HOWTO.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/XFree86-XInside.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/Xterminal.pl.html
/usr/share/doc/HOWTO/pl-html/mini/krypto.pl.html
/usr/share/doc/doc-linux-pl-html/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/doc-linux-pl-html/copyright