Списък на файловете в пакета dict-freedict-ita-deu в jessie, архитектура all

/usr/share/dictd/freedict-ita-deu.dict.dz
/usr/share/dictd/freedict-ita-deu.index
/usr/share/doc/dict-freedict-ita-deu/README.Debian
/usr/share/doc/dict-freedict-ita-deu/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dict-freedict-ita-deu/copyright
/usr/share/opendict/dictionaries/plain/freedict-ita-deu.dict.dz/conf/config.xml
/usr/share/opendict/dictionaries/plain/freedict-ita-deu.dict.dz/file/freedict-ita-deu.dict.dz
/usr/share/opendict/dictionaries/plain/freedict-ita-deu.dict.dz/file/freedict-ita-deu.index