Списък на файловете в пакета debootstrap в jessie, архитектура all

/usr/sbin/debootstrap
/usr/share/debootstrap/devices.tar.gz
/usr/share/debootstrap/functions
/usr/share/debootstrap/scripts/breezy
/usr/share/debootstrap/scripts/bullseye
/usr/share/debootstrap/scripts/buster
/usr/share/debootstrap/scripts/dapper
/usr/share/debootstrap/scripts/edgy
/usr/share/debootstrap/scripts/etch
/usr/share/debootstrap/scripts/etch-m68k
/usr/share/debootstrap/scripts/feisty
/usr/share/debootstrap/scripts/gutsy
/usr/share/debootstrap/scripts/hardy
/usr/share/debootstrap/scripts/hoary
/usr/share/debootstrap/scripts/hoary.buildd
/usr/share/debootstrap/scripts/intrepid
/usr/share/debootstrap/scripts/jaunty
/usr/share/debootstrap/scripts/jessie
/usr/share/debootstrap/scripts/karmic
/usr/share/debootstrap/scripts/lenny
/usr/share/debootstrap/scripts/lucid
/usr/share/debootstrap/scripts/maverick
/usr/share/debootstrap/scripts/natty
/usr/share/debootstrap/scripts/oldstable
/usr/share/debootstrap/scripts/oneiric
/usr/share/debootstrap/scripts/potato
/usr/share/debootstrap/scripts/precise
/usr/share/debootstrap/scripts/quantal
/usr/share/debootstrap/scripts/raring
/usr/share/debootstrap/scripts/sarge
/usr/share/debootstrap/scripts/sarge.buildd
/usr/share/debootstrap/scripts/sarge.fakechroot
/usr/share/debootstrap/scripts/saucy
/usr/share/debootstrap/scripts/sid
/usr/share/debootstrap/scripts/squeeze
/usr/share/debootstrap/scripts/stable
/usr/share/debootstrap/scripts/stretch
/usr/share/debootstrap/scripts/testing
/usr/share/debootstrap/scripts/trusty
/usr/share/debootstrap/scripts/unstable
/usr/share/debootstrap/scripts/utopic
/usr/share/debootstrap/scripts/vivid
/usr/share/debootstrap/scripts/warty
/usr/share/debootstrap/scripts/warty.buildd
/usr/share/debootstrap/scripts/wheezy
/usr/share/debootstrap/scripts/woody
/usr/share/debootstrap/scripts/woody.buildd
/usr/share/doc/debootstrap/README
/usr/share/doc/debootstrap/changelog.gz
/usr/share/doc/debootstrap/copyright
/usr/share/man/man8/debootstrap.8.gz