Списък на файловете в пакета debian-edu-doc-nl в jessie, архитектура all

/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/README
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/audacity-manual-images/edittojack.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/audacity-manual-images/getnoiseprofile.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/audacity-manual-images/manipulating.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/audacity-manual-images/manipulating1.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/audacity-manual-images/marking.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/audacity-manual-images/mixingaudio.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/audacity-manual-images/noiseremoval.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/audacity-manual-images/normalize.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/audacity-manual-images/normalized.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/audacity-manual-images/recording.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/audacity-manual-images/samplerate.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/audacity-manual-images/toolbox.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/audacity-manual-images/zoom.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/audacity-manual.epub
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/audacity-manual.html
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/audacity-manual.pdf
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/changelog.gz
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/copyright
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/01-Installer_boot_menu.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/02-select_a_language.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/03-select_your_location.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/04-Configure_the_keyboard.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/05-Detect_and_mount_CD-ROM.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/06-Load_installer_components_from_CD.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/07-Detect_network_hardware.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/08-Choose_Debian_Edu_profile.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/09-Really_use_the_automatic_partitioning_tool.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/10-Really_use_the_automatic_partitioning_tool-Yes.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/11-Participate_in_the_package_usage_survey.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/12-Set_up_users_and_passwords.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/12a-Set_up_users_and_passwords.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/12b-Set_up_users_and_passwords.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/12c-Set_up_users_and_passwords.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/12d-Setting-up-the-partitioner.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/12e-creating_ext4.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/13-Install+the+base+system.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/14-Select_and_install_software.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/17-Select_and_install_software.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/18-Build+LTSP+chroot.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/19-Install_the_GRUB_boot_loader_on_a_hard_disk.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/20-Finish_the_Installation.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/21-Finish_the_Installation-Installation_complete.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/22-Tjener_GRUB_boot_menu.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/23-Tjener-KDM_Login.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/24-Tjener-KDE_Start.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/26-Tjener-KDE_Desktop_Browser.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/27-Tjener-KDE_Desktop.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/28-Diskless-WS-GRUB_Boot_menu-PXE.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/29-Diskless-WS-LDM_Login.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/31-ThinClient-KDE_Desktop.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/Debian_Edu_Network_Jessie.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/Installer_advanced_options_a.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/Installer_advanced_options_b.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/Installer_help.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/alert.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/change_password_administratively.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/create_group.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/edit_user.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/filterbox.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/gosa2_overview.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/gosa_systems_add_netgroup.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/gosa_systems_edit_host.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/gosa_systems_host_details.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/gosa_systems_list.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/list_groups.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/pxe-tjener.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/sad.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/slbackup-php_maintenance.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/smile.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual-images/worldmap.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual.epub
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual.html
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-jessie-manual.pdf
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/01-Installer_boot_menu.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/02-select_a_language.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/03-select_your_location.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/04-Configure_the_keyboard.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/05-Detect_and_mount_CD-ROM.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/06-Load_installer_components_from_CD.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/07-Detect_network_hardware.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/08-Choose_Debian_Edu_profile.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/09-Really_use_the_automatic_partitioning_tool.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/10-Really_use_the_automatic_partitioning_tool-Yes.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/11-Participate_in_the_package_usage_survey.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/12-Set_up_users_and_passwords.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/12a-Set_up_users_and_passwords.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/12b-Set_up_users_and_passwords.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/12c-Set_up_users_and_passwords.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/12d-Setting-up-the-partitioner.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/12e-creating_ext4.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/13-Install+the+base+system.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/14-Select_and_install_software.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/17-Select_and_install_software.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/18-Build+LTSP+chroot.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/19-Install_the_GRUB_boot_loader_on_a_hard_disk.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/20-Finish_the_Installation.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/21-Finish_the_Installation-Installation_complete.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/22-Tjener_GRUB_boot_menu.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/23-Tjener-KDM_Login.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/24-Tjener-KDE_Start.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/26-Tjener-KDE_Desktop_Browser.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/27-Tjener-KDE_Desktop.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/28-Diskless-WS-GRUB_Boot_menu-PXE.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/29-Diskless-WS-LDM_Login.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/31-ThinClient-KDE_Desktop.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/Debian_Edu_Network_Wheezy.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/Installer_advanced_options_a.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/Installer_advanced_options_b.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/Installer_help.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/alert.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/change_password_administratively.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/create_group.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/edit_user.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/filterbox.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/gosa2_overview.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/gosa_systems_add_netgroup.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/gosa_systems_edit_host.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/gosa_systems_host_details.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/gosa_systems_list.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/list_groups.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/pxe-tjener.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/sad.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/slbackup-php_maintenance.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/smile.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual-images/worldmap.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual.epub
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual.html
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/debian-edu-wheezy-manual.pdf
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/addevent.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/audioplace.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/changebankselect.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/changekey.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/clefchange.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/edirol25.jpg
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/edittempo.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/edittimesignature.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/gridquantize.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/heuristicquantize.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/instrumentpara.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/jackdsetup.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/jacksetup.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/managemididevices.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/matrixsetup.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/metronome.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/mididevice.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/midisetup.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/notationedit.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/notationedit1.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/notationedit2.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/notationsafter.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/notationsbefore.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/notebeforeandafter.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/notevolume.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/putnotemanualy.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/qsynthsetup.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/rolandum1.jpg
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/signaudio.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/steprecording.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/swami1-sample-commented.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/swamiedit.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/swamiinstrument.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/swamijackconneckt.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/swamilook.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/tempoandtimesignatureeditor.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/tempochange.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/tempochange1.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/tempochange2.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/tempochange3.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual-images/timersource.png
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual.epub
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual.html
/usr/share/doc/debian-edu-doc-nl/rosegarden-manual.pdf