Списък на файловете в пакета cups-tea4cups в jessie, архитектура all

/etc/cups/tea4cups.conf
/usr/lib/cups/backend/tea4cups
/usr/share/doc/cups-tea4cups/CREDITS
/usr/share/doc/cups-tea4cups/NEWS.gz
/usr/share/doc/cups-tea4cups/README.gz
/usr/share/doc/cups-tea4cups/TODO
/usr/share/doc/cups-tea4cups/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/cups-tea4cups/copyright