Списък на файловете в пакета c++-annotations-pdf в jessie, архитектура all

/usr/share/doc-base/c++-annotations-pdf
/usr/share/doc/c++-annotations-pdf/README
/usr/share/doc/c++-annotations-pdf/README.PORTUGUESE
/usr/share/doc/c++-annotations-pdf/README.legalese
/usr/share/doc/c++-annotations-pdf/README.papersize
/usr/share/doc/c++-annotations-pdf/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/c++-annotations-pdf/changelog.gz
/usr/share/doc/c++-annotations-pdf/copyright
/usr/share/doc/c++-annotations/cplusplus.pdf
/usr/share/doc/c++-annotations/cplusplusus.pdf