Списък на файловете в пакета autoconf2.13 в jessie, архитектура all

/etc/autoconf2.13/acconfig.h
/usr/bin/autoconf
/usr/bin/autoconf2.13
/usr/bin/autoheader
/usr/bin/autoheader2.13
/usr/bin/autoreconf
/usr/bin/autoreconf2.13
/usr/bin/autoscan2.13
/usr/bin/autoupdate2.13
/usr/bin/ifnames2.13
/usr/share/autoconf2.13/acconfig.h
/usr/share/autoconf2.13/acfunctions
/usr/share/autoconf2.13/acgeneral.m4
/usr/share/autoconf2.13/acheaders
/usr/share/autoconf2.13/acidentifiers
/usr/share/autoconf2.13/acmakevars
/usr/share/autoconf2.13/acoldnames.m4
/usr/share/autoconf2.13/acprograms
/usr/share/autoconf2.13/acspecific.m4
/usr/share/autoconf2.13/autoconf.m4
/usr/share/autoconf2.13/autoconf.m4f
/usr/share/autoconf2.13/autoheader.m4
/usr/share/autoconf2.13/autoheader.m4f
/usr/share/doc-base/autoconf2.13
/usr/share/doc/autoconf2.13/NEWS.gz
/usr/share/doc/autoconf2.13/README
/usr/share/doc/autoconf2.13/README.Debian
/usr/share/doc/autoconf2.13/acinclude.m4.Debian
/usr/share/doc/autoconf2.13/autoconf.html
/usr/share/doc/autoconf2.13/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/autoconf2.13/changelog.gz
/usr/share/doc/autoconf2.13/copyright
/usr/share/info/autoconf2.13.info.gz
/usr/share/man/man1/autoconf.1.gz
/usr/share/man/man1/autoconf2.13.1.gz
/usr/share/man/man1/autoheader.1.gz
/usr/share/man/man1/autoheader2.13.1.gz
/usr/share/man/man1/autoreconf.1.gz
/usr/share/man/man1/autoreconf2.13.1.gz
/usr/share/man/man1/autoscan2.13.1.gz
/usr/share/man/man1/autoupdate2.13.1.gz
/usr/share/man/man1/ifnames2.13.1.gz