Списък на файловете в пакета apparmor-docs в jessie, архитектура all

/usr/share/doc-base/apparmor
/usr/share/doc/apparmor-docs/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/apparmor-docs/copyright
/usr/share/doc/apparmor-docs/techdoc.pdf.gz