Списък на файловете в пакета anarchism в jessie, архитектура all

/usr/share/doc-base/anarchism
/usr/share/doc/anarchism/README.Debian
/usr/share/doc/anarchism/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/anarchism/changelog.gz
/usr/share/doc/anarchism/changelog.html.gz
/usr/share/doc/anarchism/copyright
/usr/share/doc/anarchism/html/10years.html
/usr/share/doc/anarchism/html/alinks.html
/usr/share/doc/anarchism/html/append1.html
/usr/share/doc/anarchism/html/append11.html
/usr/share/doc/anarchism/html/append12.html
/usr/share/doc/anarchism/html/append13.html
/usr/share/doc/anarchism/html/append131.html
/usr/share/doc/anarchism/html/append1310.html
/usr/share/doc/anarchism/html/append1311.html
/usr/share/doc/anarchism/html/append132.html
/usr/share/doc/anarchism/html/append133.html
/usr/share/doc/anarchism/html/append134.html
/usr/share/doc/anarchism/html/append135.html
/usr/share/doc/anarchism/html/append136.html
/usr/share/doc/anarchism/html/append137.html
/usr/share/doc/anarchism/html/append138.html
/usr/share/doc/anarchism/html/append139.html
/usr/share/doc/anarchism/html/append13int.html
/usr/share/doc/anarchism/html/append2.html
/usr/share/doc/anarchism/html/append3.html
/usr/share/doc/anarchism/html/append31.html
/usr/share/doc/anarchism/html/append32.html
/usr/share/doc/anarchism/html/append33.html
/usr/share/doc/anarchism/html/append34.html
/usr/share/doc/anarchism/html/append35.html
/usr/share/doc/anarchism/html/append4.html
/usr/share/doc/anarchism/html/append41.html
/usr/share/doc/anarchism/html/append42.html
/usr/share/doc/anarchism/html/append43.html
/usr/share/doc/anarchism/html/append44.html
/usr/share/doc/anarchism/html/append45.html
/usr/share/doc/anarchism/html/append46.html
/usr/share/doc/anarchism/html/arlinks.html
/usr/share/doc/anarchism/html/biblio.html
/usr/share/doc/anarchism/html/book.html
/usr/share/doc/anarchism/html/contact.html
/usr/share/doc/anarchism/html/downloads.html
/usr/share/doc/anarchism/html/faq_top.gif
/usr/share/doc/anarchism/html/flag.gif
/usr/share/doc/anarchism/html/flag2.gif
/usr/share/doc/anarchism/html/index.html
/usr/share/doc/anarchism/html/intro.html
/usr/share/doc/anarchism/html/links.html
/usr/share/doc/anarchism/html/mirrors.html
/usr/share/doc/anarchism/html/new.html
/usr/share/doc/anarchism/html/oldernew.html
/usr/share/doc/anarchism/html/oldnew.html
/usr/share/doc/anarchism/html/pdf.html
/usr/share/doc/anarchism/html/quotes.html
/usr/share/doc/anarchism/html/replies.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secA1.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secA2.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secA3.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secA4.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secA5.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secAcon.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secAint.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secB1.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secB2.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secB3.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secB4.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secB5.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secB6.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secB7.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secBcon.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secBint.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secC1.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secC10.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secC11.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secC12.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secC2.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secC3.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secC4.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secC5.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secC6.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secC7.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secC8.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secC9.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secCcon.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secCint.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secD1.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secD10.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secD11.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secD2.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secD3.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secD4.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secD5.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secD6.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secD7.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secD8.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secD9.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secDcon.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secDint.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secE1.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secE2.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secE3.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secE4.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secE5.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secE6.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secEcon.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secEint.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secF1.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secF2.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secF3.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secF4.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secF5.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secF6.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secF7.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secF8.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secFcon.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secFint.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secG1.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secG2.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secG3.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secG4.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secG5.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secG6.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secG7.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secGcon.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secGint.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secH1.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secH2.16.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secH2.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secH3.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secH4.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secH5.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secH6.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secHcon.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secHint.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secI1.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secI2.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secI3.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secI4.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secI5.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secI6.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secI7.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secI8.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secIcon.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secIint.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secJ1.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secJ2.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secJ3.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secJ4.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secJ5.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secJ6.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secJ7.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secJcon.html
/usr/share/doc/anarchism/html/secJint.html
/usr/share/doc/anarchism/html/translations.html
/usr/share/doc/anarchism/html/vol1intro.html
/usr/share/doc/anarchism/txt/10years.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/alinks.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/append1.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/append11.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/append12.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/append13.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/append131.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/append1310.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/append1311.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/append132.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/append133.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/append134.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/append135.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/append136.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/append137.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/append138.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/append139.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/append13int.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/append2.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/append3.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/append31.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/append32.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/append33.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/append34.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/append35.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/append4.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/append41.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/append42.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/append43.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/append44.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/append45.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/append46.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/arlinks.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/biblio.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/book.txt
/usr/share/doc/anarchism/txt/contact.txt
/usr/share/doc/anarchism/txt/downloads.txt
/usr/share/doc/anarchism/txt/index.txt
/usr/share/doc/anarchism/txt/intro.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/links.txt
/usr/share/doc/anarchism/txt/mirrors.txt
/usr/share/doc/anarchism/txt/new.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/oldernew.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/oldnew.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/pdf.txt
/usr/share/doc/anarchism/txt/quotes.txt
/usr/share/doc/anarchism/txt/replies.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secA1.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secA2.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secA3.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secA4.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secA5.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secAcon.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secAint.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secB1.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secB2.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secB3.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secB4.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secB5.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secB6.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secB7.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secBcon.txt
/usr/share/doc/anarchism/txt/secBint.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secC1.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secC10.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secC11.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secC12.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secC2.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secC3.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secC4.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secC5.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secC6.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secC7.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secC8.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secC9.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secCcon.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secCint.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secD1.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secD10.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secD11.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secD2.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secD3.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secD4.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secD5.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secD6.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secD7.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secD8.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secD9.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secDcon.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secDint.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secE1.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secE2.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secE3.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secE4.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secE5.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secE6.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secEcon.txt
/usr/share/doc/anarchism/txt/secEint.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secF1.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secF2.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secF3.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secF4.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secF5.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secF6.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secF7.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secF8.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secFcon.txt
/usr/share/doc/anarchism/txt/secFint.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secG1.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secG2.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secG3.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secG4.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secG5.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secG6.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secG7.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secGcon.txt
/usr/share/doc/anarchism/txt/secGint.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secH1.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secH2.16.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secH2.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secH3.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secH4.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secH5.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secH6.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secHcon.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secHint.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secI1.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secI2.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secI3.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secI4.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secI5.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secI6.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secI7.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secI8.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secIcon.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secIint.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secJ1.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secJ2.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secJ3.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secJ4.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secJ5.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secJ6.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secJ7.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secJcon.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/secJint.txt.gz
/usr/share/doc/anarchism/txt/translations.txt
/usr/share/doc/anarchism/txt/vol1intro.txt.gz