всички настройки

Limit to suite: [squeeze] [squeeze-updates] [squeeze-backports] [squeeze-backports-sloppy] [wheezy] [wheezy-updates] [wheezy-backports] [jessie] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат inn2 в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 4 пакета.

Точни попадения

Пакет inn2

Други резултати

Пакет inn2-dev

Пакет inn2-inews

Пакет inn2-lfs