всички настройки

Limit to suite: [wheezy] [wheezy-updates] [wheezy-backports] [wheezy-backports-sloppy] [jessie] [jessie-updates] [jessie-backports] [jessie-backports-sloppy] [stretch] [stretch-updates] [stretch-backports] [buster] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mips64el] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [ppc64el] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат gman в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 17 пакета.

Точни попадения

Пакет gman

Други резултати

Пакет cgmanager

Пакет cgmanager-dbgsym

Пакет cgmanager-tests

Пакет gman-dbgsym

Пакет gmanedit

Пакет gmanedit-dbgsym

Пакет khangman

Пакет khangman-dbgsym

Пакет libcgmanager-dev

Пакет libcgmanager0

Пакет libcgmanager0-dbgsym

Пакет libjboss-logmanager-java

Пакет libjboss-logmanager-java-doc

Пакет rgmanager

Пакет vdr-plugin-skinenigmang

Пакет vdr-plugin-skinenigmang-dbgsym