всички настройки
stretch  ] [  buster  ] [  bullseye  ] [  bookworm  ] [  sid  ] [  experimental  ]

Виртуален пакет: xserver-xorg-video-modesetting

Експериментален пакет

Предупреждение: Този пакет е от дистрибуцията experimental. Това означава, че е възможно да е нестабилен или да има грешки, а може дори и да предизвика загуба на данни. Прочетете информация за промените и останалата документация преди да го използвате.

This is a virtual package. See the Debian policy for a definition of virtual packages.

Пакети, предлагащи xserver-xorg-video-modesetting

xserver-xorg-core
Xorg X server - core server