Списък на файловете в пакета xfdesktop4 в experimental, архитектура s390x

/usr/bin/xfdesktop
/usr/bin/xfdesktop-settings
/usr/share/applications/xfce-backdrop-settings.desktop
/usr/share/doc/xfdesktop4
/usr/share/man/man1/xfce4-popup-menu.1.gz
/usr/share/man/man1/xfdesktop-settings.1.gz
/usr/share/man/man1/xfdesktop.1.gz
/usr/share/menu/xfdesktop4