Списък на файловете в пакета proj-bin в experimental, архитектура powerpcspe

/usr/bin/cct
/usr/bin/cs2cs
/usr/bin/geod
/usr/bin/gie
/usr/bin/invgeod
/usr/bin/invproj
/usr/bin/proj
/usr/bin/projinfo
/usr/share/doc/proj-bin/AUTHORS
/usr/share/doc/proj-bin/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/proj-bin/NEWS.gz
/usr/share/doc/proj-bin/README.gz
/usr/share/doc/proj-bin/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/proj-bin/changelog.gz
/usr/share/doc/proj-bin/copyright
/usr/share/lintian/overrides/proj-bin
/usr/share/man/man1/cct.1.gz
/usr/share/man/man1/cs2cs.1.gz
/usr/share/man/man1/geod.1.gz
/usr/share/man/man1/gie.1.gz
/usr/share/man/man1/invgeod.1.gz
/usr/share/man/man1/invproj.1.gz
/usr/share/man/man1/proj.1.gz
/usr/share/man/man1/projinfo.1.gz