Списък на файловете в пакета libkdecore5 в experimental, архитектура powerpcspe

/usr/lib/kde4/libexec/lnusertemp
/usr/lib/libkdecore.so.5
/usr/lib/libkdecore.so.5.14.38
/usr/lib/libkdefakes.so.5
/usr/lib/libkdefakes.so.5.14.38
/usr/share/doc/libkdecore5/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libkdecore5/README.gz
/usr/share/doc/libkdecore5/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libkdecore5/copyright
/usr/share/kde4/config/kdebug.areas
/usr/share/kde4/config/kdebugrc
/usr/share/kde4/servicetypes/kconfigbackend.desktop
/usr/share/kde4/servicetypes/kplugininfo.desktop
/usr/share/kde4/servicetypes/sonnetspeller.desktop
/usr/share/lintian/overrides/libkdecore5