Списък на файловете в пакета apache2-dbg в experimental, архитектура powerpc

/usr/lib/debug/.build-id/01/7a7f055d86f1182e80a5524ef9d214bebf5ed3.debug
/usr/lib/debug/.build-id/08/f85bc0cfa8a201f582a120d71e75b2987e80d6.debug
/usr/lib/debug/.build-id/09/d7d2d6de409fc3b6e99508d68b4ff424637a2e.debug
/usr/lib/debug/.build-id/0a/9b0e3f268a0220593d53fd0a036e15b62830e9.debug
/usr/lib/debug/.build-id/0b/722a2fae110b78a70da950537b68a38b52f546.debug
/usr/lib/debug/.build-id/0e/10fa9997f7df74a6108417e833262fef8db8c0.debug
/usr/lib/debug/.build-id/10/a1ee0d24ca5f52652cc8e0fd2c79f2c1b72a9f.debug
/usr/lib/debug/.build-id/11/9ac9d35d53e725e586bedabaa4ae1faa9344eb.debug
/usr/lib/debug/.build-id/15/c6e7399e8bf7efb852f68f5da6ff73ee86f72e.debug
/usr/lib/debug/.build-id/16/f6708c4de4f0c7da0cb82ea5efa3cee9c79544.debug
/usr/lib/debug/.build-id/18/acc238be6c615706aec1952a05180dcc23cff6.debug
/usr/lib/debug/.build-id/18/b77ddd1a244e66e756b63eec5fa1a1bbcb07a1.debug
/usr/lib/debug/.build-id/1a/8f48a2c1e90586246e0a03fa86a2a48eeb7718.debug
/usr/lib/debug/.build-id/1b/b09b2033f18ab2c502ee71faf6562f23277ec3.debug
/usr/lib/debug/.build-id/1b/e0b02fa121fbfd4b1c7b463b58940ac22b166f.debug
/usr/lib/debug/.build-id/1c/f09de65f0fe253f94c84ecfa15de50cc8a5525.debug
/usr/lib/debug/.build-id/1d/c43d3744a34faf1de6deb3eccb6284fee0d954.debug
/usr/lib/debug/.build-id/1e/f3edea0f90ae6a2b8511e077633db0da4aff96.debug
/usr/lib/debug/.build-id/21/22a6d8d197082826dc3e2725c64ceee7ef0761.debug
/usr/lib/debug/.build-id/23/5a2722c44e936f52c3c9902016bbc9a94c5a36.debug
/usr/lib/debug/.build-id/25/7d32414a98e244e8cf4aec816584e775f09733.debug
/usr/lib/debug/.build-id/29/b3645a0f3e4e0917f86d8bce25cb66edb8e908.debug
/usr/lib/debug/.build-id/2a/62304f4ee4a3f4ec70a0d55a66671c21b64e07.debug
/usr/lib/debug/.build-id/2a/9e114ecde97e8904ef479a6d4e77646053c85b.debug
/usr/lib/debug/.build-id/2c/0c694ff3c03ceee20a19f763802fb54020a1a9.debug
/usr/lib/debug/.build-id/2d/01007f63fbec9dca07aa466e4614b2c6cd07f5.debug
/usr/lib/debug/.build-id/2f/440afd58008dc13f5f1fd3e88911b02f7edeab.debug
/usr/lib/debug/.build-id/30/14330379eecb05be7740b0a37a85ac55a68cf9.debug
/usr/lib/debug/.build-id/30/8e51b857ca0c175a75682678ca0315a52a806b.debug
/usr/lib/debug/.build-id/35/653a1f1f94e4b31ff69fdd2fc979ee25cedf16.debug
/usr/lib/debug/.build-id/36/01222e9aa773cf14e2a45c57d8f08d39c800ac.debug
/usr/lib/debug/.build-id/37/60a08508fa192a145682104a61b180a6a04e88.debug
/usr/lib/debug/.build-id/38/953f765b7a5632ab0a8dcd7ae885eb16569a6f.debug
/usr/lib/debug/.build-id/3a/05f64fad59e642740f23e8ffaf75efda065ac7.debug
/usr/lib/debug/.build-id/40/13262294d6e6d8a5aca5da45132fad45ec7a40.debug
/usr/lib/debug/.build-id/40/2a41964b41ac1e36af4b2045d7ee0b512b363d.debug
/usr/lib/debug/.build-id/40/cdb6baa9dff8e6916c33e3cc64049e3d8ecc7a.debug
/usr/lib/debug/.build-id/43/39380f8739f7d450a16fb3e5301451df034877.debug
/usr/lib/debug/.build-id/46/57a3f47a9a0e0e694f388ca9df5584d5c6539a.debug
/usr/lib/debug/.build-id/47/38bd100d41d32f722dd0283250c93184d87c51.debug
/usr/lib/debug/.build-id/4b/6babb2d3c23eeeb80ceb08a1f163a5c0b81add.debug
/usr/lib/debug/.build-id/4b/bb1d4a54a349a3f2a6fab0d5f0f5f4aa446437.debug
/usr/lib/debug/.build-id/4d/192a0cdd9097797223ac967259649bf680e649.debug
/usr/lib/debug/.build-id/50/6cb1984268bd21ccd86f6609d8c09e4cceb8a1.debug
/usr/lib/debug/.build-id/50/c5f0e7a3363671645a9e3ac2aa94fcd99aa7a1.debug
/usr/lib/debug/.build-id/56/7b37edd3b3ef9e2453ea2862b4e10f4fb8a882.debug
/usr/lib/debug/.build-id/59/4911cae610663c8bae2ef4669dbdead0b6c84a.debug
/usr/lib/debug/.build-id/5a/08f4603cf561d39860a2570c8fb86d7e658263.debug
/usr/lib/debug/.build-id/5a/287132b8abf9967995e1aacd35662a24613d98.debug
/usr/lib/debug/.build-id/5b/8c640693bd0efbdf0a34f06df2ae4ee97c2339.debug
/usr/lib/debug/.build-id/5e/eebf347d8963dcfe539133ed7c6d1371532304.debug
/usr/lib/debug/.build-id/60/26ae8a9070e8a874c30d86cac64734ca2c4078.debug
/usr/lib/debug/.build-id/62/20b053da422320353f1c567ff71f434e07cae9.debug
/usr/lib/debug/.build-id/62/d60dc54a57a1fa36c12a594c25b851cc3ce4fa.debug
/usr/lib/debug/.build-id/63/246118819942544aa037f2781bb9a6f079b986.debug
/usr/lib/debug/.build-id/63/6af9c93307deeae2206f49d701fff118951ce1.debug
/usr/lib/debug/.build-id/64/1971c577dc3bb0bbde03af818d2ddb82397dc0.debug
/usr/lib/debug/.build-id/66/bd92d59972a1b3ec16b82c551573e4a89cbfb4.debug
/usr/lib/debug/.build-id/67/72aed392e1b15c538bae978e25f354b48cc9eb.debug
/usr/lib/debug/.build-id/6d/b67cff143097c14a73daa9a7acb373c3574e13.debug
/usr/lib/debug/.build-id/70/d753075be52cb94afb2dce27a2a143a1f8f92d.debug
/usr/lib/debug/.build-id/74/627deadd4ee06904dc184a79c11f33099802ae.debug
/usr/lib/debug/.build-id/74/73e55c5f1cf0ca0b7212c20b3044592d7b5c66.debug
/usr/lib/debug/.build-id/75/3ade4d1eb0ab6f62fcd920b1e594b3ea8c939f.debug
/usr/lib/debug/.build-id/77/48bce1034540589666fa1cc7ef6b95a712487d.debug
/usr/lib/debug/.build-id/79/ad0b52e0d38e92ca57c4951ceecce5f963c85b.debug
/usr/lib/debug/.build-id/7c/ccce278086e1aed17b8cc83e9e93dfe36f64d8.debug
/usr/lib/debug/.build-id/80/4d3bdf5cc5451686bc4d410190266a89b4c430.debug
/usr/lib/debug/.build-id/83/9619777e8d77ef8fdfcebf8340cc22da4c4b79.debug
/usr/lib/debug/.build-id/86/b661e3d811dafdf85b6e9f3825696de6084ff2.debug
/usr/lib/debug/.build-id/89/f774547fc340e015da54221c46665567fefe78.debug
/usr/lib/debug/.build-id/8f/eadb58fd83133adc3af636aa7c86d239b923be.debug
/usr/lib/debug/.build-id/93/58d95ac2557b010a74aeb39c0c4fae27379976.debug
/usr/lib/debug/.build-id/93/d582fb33030e05764d93d449ce9cfc0819c5eb.debug
/usr/lib/debug/.build-id/99/cbc9c6584e72a92c89e3c97c53555628aec956.debug
/usr/lib/debug/.build-id/9c/61bf743346d7b96adb185d05a317a4486a05a8.debug
/usr/lib/debug/.build-id/a0/bac0683aa4a5790f33df0a0ec0be3b742a02d4.debug
/usr/lib/debug/.build-id/a1/067cb9222ea5e00375176b2ca90526c6e16155.debug
/usr/lib/debug/.build-id/a1/be9382fd338bbcc832dfe0f026aa9db4f1a8af.debug
/usr/lib/debug/.build-id/a2/c8250982936b4ac16fd9cda5a6abc06eb28f78.debug
/usr/lib/debug/.build-id/a3/53363e8c338e4926c1e15646de3782118fb87b.debug
/usr/lib/debug/.build-id/a6/d2359cded39bb78edf8b7b93c7cddea499dd1b.debug
/usr/lib/debug/.build-id/a9/323363b1a451cdfa6ff9517680c9f1f211d6f2.debug
/usr/lib/debug/.build-id/b0/2a7f63a40b54f864d7b976b1029c5ba7275bc6.debug
/usr/lib/debug/.build-id/b2/b1a91f190d4bf00030aba584e8203f8c5add58.debug
/usr/lib/debug/.build-id/b5/e5bfc26ab92cf837319f364a7a4f24468c14b5.debug
/usr/lib/debug/.build-id/b6/a4d1155b7e22323acbb9c9ad78665e60dbb770.debug
/usr/lib/debug/.build-id/bd/a17aa7c1d02714a1e7f69bd314132bd42585de.debug
/usr/lib/debug/.build-id/be/b0a2745c8ae41c5eafc6f0672e4b7c6d354bb2.debug
/usr/lib/debug/.build-id/bf/4ab43bb35d6376fb33c09bb6604e39b626e358.debug
/usr/lib/debug/.build-id/bf/c64a3b274cde77fdde1390d3d98e399067f991.debug
/usr/lib/debug/.build-id/c2/06a6d079463e26b6760d3b9ad7c52294822c5f.debug
/usr/lib/debug/.build-id/c2/2e55cd3c84e05ac9da4fc56299adf876fb1af0.debug
/usr/lib/debug/.build-id/c3/4e297ce76dd5fd0098ed2cffcbb7e7878f8e60.debug
/usr/lib/debug/.build-id/c5/06239c985f26a48207b2db9f4b3c540e761302.debug
/usr/lib/debug/.build-id/c5/580f1531e443967e243f73f75621556ca6015e.debug
/usr/lib/debug/.build-id/c6/14010fd58776c6807b6bd110249cc2bed7089e.debug
/usr/lib/debug/.build-id/c7/b9282ad5b344230e37734d8de9a7a315d48ef4.debug
/usr/lib/debug/.build-id/c9/9ec8e2a0e7c1344ced6580719d5889ead43ea7.debug
/usr/lib/debug/.build-id/cb/62b5700477fbdfbf095cd419d6e27079d0d160.debug
/usr/lib/debug/.build-id/ce/1d75ff10d085a03192fe31ffaf016fc5194e5f.debug
/usr/lib/debug/.build-id/ce/2d7004a84d520e3a3dd1851c6f63578c326e5a.debug
/usr/lib/debug/.build-id/d4/d2fe7f68cd045c223cf55f1abc42ac0ed93c85.debug
/usr/lib/debug/.build-id/d5/6436e6dce6c2a5e3eba364fe7bb8bc985d669d.debug
/usr/lib/debug/.build-id/db/7ff74ace373e6e427808c8ed835ed6e3e5573f.debug
/usr/lib/debug/.build-id/dd/2c7a18db84f58cba48b207a5568ef89e269d09.debug
/usr/lib/debug/.build-id/df/0d4214a0a8235a6d3709d16ce72ea87de9a423.debug
/usr/lib/debug/.build-id/df/3f9071825bc798f8540e08a5ab5ea0fe598471.debug
/usr/lib/debug/.build-id/df/665fdf383f0de7e4fb153516a4c41487e6ed7e.debug
/usr/lib/debug/.build-id/df/f0b59f9551145a27a1b84e7360e55678156049.debug
/usr/lib/debug/.build-id/e2/d1ad8cf9aaafb596899795ff38cebf7878663e.debug
/usr/lib/debug/.build-id/eb/b2c43cbbcebfaf50cce31be07cfcf2ac9bf27e.debug
/usr/lib/debug/.build-id/ef/523cbbfd485d52455d33bc4458a4c654101f43.debug
/usr/lib/debug/.build-id/f0/518d36a278c72da7a80cf3261826f93df26289.debug
/usr/lib/debug/.build-id/f2/ccd94045cc2d1790934c4f95397f4925b9af29.debug
/usr/lib/debug/.build-id/f2/e5073683408161911f9d75088aeb12642336b7.debug
/usr/lib/debug/.build-id/f4/69c61e10c14991f70a1cb9431044e7a3a822a3.debug
/usr/lib/debug/.build-id/f6/5be6045fa65c87fbca50b5bd5f83cbe5c4c7d5.debug
/usr/lib/debug/.build-id/f6/ec145d8317221d9e24497db02de331b5341aec.debug
/usr/lib/debug/.build-id/f7/f1ff34f08ef6c624f558059f7eb10fc09c7122.debug
/usr/lib/debug/.build-id/f8/2966b28286808bb300227f4e518aade16b22da.debug
/usr/lib/debug/.build-id/f9/1982f970944f01f59de091a177ea2f2545ad4f.debug
/usr/lib/debug/.build-id/fb/1a283352372eab07574d23ed6961f1e4b316a7.debug
/usr/lib/debug/.build-id/fb/9453db27ae0d00ae6f98b0df7e4f73aa9de40c.debug
/usr/lib/debug/.build-id/fe/7bb4360f11b75e1c5fee8e4d02969855515bb7.debug
/usr/lib/debug/.build-id/fe/ecc4e48efe461210531b00eac647da32beff35.debug
/usr/lib/debug/.build-id/ff/a87bb9f5b21bcd39b2235442176f8edea99f14.debug
/usr/share/doc/apache2-dbg