всички настройки
jessie  ] [  jessie-updates  ] [  jessie-backports  ] [  stretch  ] [  stretch-backports  ] [  buster  ] [  sid  ] [  experimental  ]

Виртуален пакет: nic-modules

Експериментален пакет

Предупреждение: Този пакет е от дистрибуцията experimental. Това означава, че е възможно да е нестабилен или да има грешки, а може дори и да предизвика загуба на данни. Прочетете информация за промените и останалата документация преди да го използвате.

This is a virtual package. See the Debian policy for a definition of virtual packages.

Пакети, предлагащи nic-modules

nic-modules-11.0-0-486-di
Common NIC drivers
nic-modules-11.0-0-amd64-di
Common NIC drivers
nic-modules-4.10.0-rc6-686-di
NIC drivers
nic-modules-4.10.0-rc6-686-pae-di
NIC drivers
nic-modules-4.10.0-rc6-amd64-di
NIC drivers
nic-modules-4.10.0-rc6-arm64-di
NIC drivers
nic-modules-4.10.0-rc6-armmp-di
NIC drivers
nic-modules-4.10.0-rc6-powerpc64le-di
NIC drivers
nic-modules-4.10.0-rc6-s390x-di
NIC drivers
nic-modules-4.18.0-trunk-4kc-malta-di
NIC drivers
nic-modules-4.18.0-trunk-5kc-malta-di
NIC drivers
nic-modules-4.18.0-trunk-armmp-di
NIC drivers
nic-modules-4.18.0-trunk-loongson-3-di
NIC drivers
nic-modules-4.18.0-trunk-marvell-di
NIC drivers
nic-modules-4.18.0-trunk-octeon-di
NIC drivers
nic-modules-4.18.0-trunk-powerpc64le-di
NIC drivers
nic-modules-4.18.0-trunk-s390x-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc2-4kc-malta-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc2-5kc-malta-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc2-alpha-generic-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc2-armmp-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc2-loongson-3-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc2-marvell-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc2-octeon-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc3-4kc-malta-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc3-5kc-malta-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc3-armmp-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc3-loongson-3-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc3-marvell-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc3-octeon-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc3-s390x-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc4-4kc-malta-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc4-5kc-malta-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc4-armmp-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc4-loongson-3-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc4-marvell-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc4-octeon-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc4-parisc-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc4-parisc64-smp-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc4-s390x-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc6-4kc-malta-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc6-armmp-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc6-marvell-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc6-octeon-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc6-powerpc64le-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc6-s390x-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc7-4kc-malta-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc7-5kc-malta-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc7-686-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc7-686-pae-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc7-amd64-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc7-arm64-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc7-armmp-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc7-loongson-3-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc7-marvell-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc7-octeon-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc7-powerpc64-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc7-powerpc64le-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc7-s390x-di
NIC drivers
nic-modules-4.19.0-rc7-sparc64-di
NIC drivers