всички настройки
squeeze  ] [  squeeze-backports  ] [  wheezy  ] [  wheezy-backports  ] [  jessie  ] [  sid  ] [  experimental  ]

Виртуален пакет: linux-kernel-headers

Експериментален пакет

Предупреждение: Този пакет е от дистрибуцията experimental. Това означава, че е възможно да е нестабилен или да има грешки, а може дори и да предизвика загуба на данни. Прочетете информация за промените и останалата документация преди да го използвате.

Пакети, предлагащи linux-kernel-headers

linux-libc-dev
Linux support headers for userspace development