Списък на файловете в пакета libpolkit-agent-1-dev в experimental, архитектура mips64el

/usr/include/polkit-1/polkitagent/polkitagent.h
/usr/include/polkit-1/polkitagent/polkitagentenumtypes.h
/usr/include/polkit-1/polkitagent/polkitagentlistener.h
/usr/include/polkit-1/polkitagent/polkitagentsession.h
/usr/include/polkit-1/polkitagent/polkitagenttextlistener.h
/usr/include/polkit-1/polkitagent/polkitagenttypes.h
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/libpolkit-agent-1.a
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/libpolkit-agent-1.so
/usr/lib/mips64el-linux-gnuabi64/pkgconfig/polkit-agent-1.pc
/usr/share/doc/libpolkit-agent-1-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libpolkit-agent-1-dev/copyright
/usr/share/gir-1.0/PolkitAgent-1.0.gir