Списък на файловете в пакета tmux в experimental, архитектура kfreebsd-i386

/usr/bin/tmux
/usr/share/doc/tmux/FAQ.gz
/usr/share/doc/tmux/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/tmux/README
/usr/share/doc/tmux/TODO.gz
/usr/share/doc/tmux/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tmux/changelog.gz
/usr/share/doc/tmux/copyright
/usr/share/doc/tmux/example_tmux.conf
/usr/share/man/man1/tmux.1.gz