Списък на файловете в пакета libkdeui5 в experimental, архитектура hppa

/usr/lib/libkdeui.so.5
/usr/lib/libkdeui.so.5.14.38
/usr/share/doc/libkdeui5/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libkdeui5/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libkdeui5/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libkdeui5