Списък на файловете в пакета libxfce4ui-1-dev в experimental, архитектура armel

/usr/include/xfce4/libxfce4kbd-private-2/libxfce4kbd-private/xfce-shortcut-dialog.h
/usr/include/xfce4/libxfce4kbd-private-2/libxfce4kbd-private/xfce-shortcuts-grabber.h
/usr/include/xfce4/libxfce4kbd-private-2/libxfce4kbd-private/xfce-shortcuts-provider.h
/usr/include/xfce4/libxfce4kbd-private-2/libxfce4kbd-private/xfce-shortcuts-xfwm4.h
/usr/include/xfce4/libxfce4kbd-private-2/libxfce4kbd-private/xfce-shortcuts.h
/usr/include/xfce4/libxfce4ui-1/libxfce4ui/libxfce4ui-config.h
/usr/include/xfce4/libxfce4ui-1/libxfce4ui/libxfce4ui-enum-types.h
/usr/include/xfce4/libxfce4ui-1/libxfce4ui/libxfce4ui.h
/usr/include/xfce4/libxfce4ui-1/libxfce4ui/xfce-dialogs.h
/usr/include/xfce4/libxfce4ui-1/libxfce4ui/xfce-gdk-extensions.h
/usr/include/xfce4/libxfce4ui-1/libxfce4ui/xfce-gtk-extensions.h
/usr/include/xfce4/libxfce4ui-1/libxfce4ui/xfce-sm-client.h
/usr/include/xfce4/libxfce4ui-1/libxfce4ui/xfce-spawn.h
/usr/include/xfce4/libxfce4ui-1/libxfce4ui/xfce-titled-dialog.h
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libxfce4kbd-private-2.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libxfce4ui-1.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/pkgconfig/libxfce4kbd-private-2.pc
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/pkgconfig/libxfce4ui-1.pc
/usr/share/doc/libxfce4ui-1-dev/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libxfce4ui-1-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libxfce4ui-1-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libxfce4ui-1-dev/copyright