Списък на файловете в пакета qml-module-qtsensors в experimental, архитектура alpha

/usr/lib/alpha-linux-gnu/qt5/qml/QtSensors/libdeclarative_sensors.so
/usr/lib/alpha-linux-gnu/qt5/qml/QtSensors/plugins.qmltypes
/usr/lib/alpha-linux-gnu/qt5/qml/QtSensors/qmldir
/usr/share/doc/qml-module-qtsensors/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/qml-module-qtsensors/copyright