Списък на файловете в пакета texlive-metapost-doc в experimental, архитектура all

/usr/share/bug/texlive-metapost-doc/control
/usr/share/bug/texlive-metapost-doc/script
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/mfpic/README.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/mfpic/changes.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/mfpic/coil.mps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/mfpic/examples/data.dat
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/mfpic/examples/forfun.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/mfpic/examples/lapictures.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/mfpic/examples/pictures.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/mfpic/install.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/mfpic/lcheadings.ist
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/mfpic/mfpcard.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/mfpic/mfpcard.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/mfpic/mfpdoc.sty.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/mfpic/mfpguide.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/mfpic/mfpguide.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/mfpic/mfpic-doc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/generic/mfpic/mfpic-doc.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/emp/COPYING.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/emp/Makefile.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/emp/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/emp/emp.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/emp/empman.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/feynmp-auto/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/feynmp-auto/feynmp-auto.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gmp/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/gmp/gmp.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/metaplot/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/metaplot/examples/cap1.cc
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/metaplot/examples/cap1.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/metaplot/examples/capillary.cc
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/metaplot/examples/cpoint.cc
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/metaplot/examples/cpoint.h
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/metaplot/examples/figure_1.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/metaplot/examples/figures_2-7.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/metaplot/examples/figures_8-9.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/metaplot/examples/gpl.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/metaplot/examples/mc2.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/metaplot/examples/metacontour.cc.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/metaplot/examples/metacontour.h
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/metaplot/examples/metacontour_main.cc
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/metaplot/metaplot_preprint.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mfpic4ode/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mfpic4ode/demo/demo-plain.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mfpic4ode/demo/demo-plain.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mfpic4ode/demo/demo.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mfpic4ode/demo/demo.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mfpic4ode/mfpic4ode.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mpgraphics/README
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mpgraphics/mpgraphics-example.ltx
/usr/share/doc/texlive-doc/latex/mpgraphics/mpgraphics.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/automata/README
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/automata/example.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/automata/example.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/automata/example.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/CHANGES.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/grdemo-doc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/grdemo.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/mpboxes.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/mpgraph.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/mpintro.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/mplibapi.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/mpman.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/Makefile
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/README
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/TODO
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/agepop91.d
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/agepopm.d
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/charts.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/cm2lm.map
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/countries.d
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/ctabbing.sty
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/demo.ms
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/energy.d
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/figs.1.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/figs.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/grdemo-doc.ms.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/grdemo-doc.ps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/grdemo.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/grdemo.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/grdemo.ms
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/lead.d
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/matmul.d
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/mpboxes.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/mpboxes.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/mpboxes.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/mpgraph.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/mpgraph.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/mpgraph.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/mplibapi.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/mpman-app-legacy.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/mpman-app-numbersystems.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/mpman-app-optab.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/mpman-app-refman.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/mpman-charts.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/mpman.bib.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/mpman.ist
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/mpman.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/mpman.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-manual/timepop.d
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-tutorial/Makefile
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-tutorial/abstract.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-tutorial/annulus.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-tutorial/arrows.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-tutorial/biblio.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-tutorial/circles.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-tutorial/commands.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-tutorial/compilation.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-tutorial/conclusion.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-tutorial/data.d
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-tutorial/data.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-tutorial/data.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-tutorial/draw.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-tutorial/draw.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-tutorial/fill.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-tutorial/fill.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-tutorial/graph.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-tutorial/inclusion.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-tutorial/intro.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-tutorial/label.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-tutorial/label.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-tutorial/mpintro.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-tutorial/mpintro.ltx.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-tutorial/paperclip.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-tutorial/parabola.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-tutorial/previewer.eps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-tutorial/previewer.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/base/source-tutorial/previewer.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/bbcard/README.TEXLIVE
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/bbcard/README.bbcard
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/bbcard/README.calendar
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/bbcard/README.scorecard
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/blockdraw_mp/README
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/blockdraw_mp/blockdraw_mp.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/blockdraw_mp/blockdraw_mp.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/blockdraw_mp/bonddemo.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/blockdraw_mp/cascadedemo.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/blockdraw_mp/tiddetext.sty
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/blockdraw_mp/tighttoc.sty
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/bpolynomial/CHANGES
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/bpolynomial/README
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/bpolynomial/TODO
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/bpolynomial/bpolynomial.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/bpolynomial/bpolynomial.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/bpolynomial/examples.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/cmarrows/README
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/cmarrows/cmarrows.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/drv/README
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/drv/doc/drv-guide.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/drv/doc/drv-guide.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/drv/doc/drv.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/drv/doc/makefile
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/drv/doc/readme.sh
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/drv/drv-guide.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/drv/sample/coq-sample.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/drv/sample/coq-sample.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/drv/sample/drv.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/drv/sample/makefile
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/drv/sample/readme.sh
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/drv/template/drv.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/drv/template/makefile
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/drv/template/readme.sh
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/drv/template/template.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/drv/template/template.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/dviincl/0czytaj.sla
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/dviincl/0dviincl.inf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/dviincl/README
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/dviincl/README.pl
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/dviincl/storyx.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/dviincl/test-bop.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/dviincl/test-bop.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/dviincl/testit.bat
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/dviincl/testit.sh
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/epsincl/0info.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/epsincl/README
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/epsincl/epsincl.awk.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/epsincl/epsincl.bat
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/epsincl/testinc0.eps
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/epsincl/testincl.bat
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/epsincl/testincl.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/epsincl/testincl.sh
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/expressg/README
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/expressg/aamfigs.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/expressg/aamfigs.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/expressg/expeg.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/expressg/expeg.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/expressg/expressg.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/expressg/n2mps.sh
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/expressg/n2mpsprl.prl
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/exteps/LICENSE.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/exteps/README
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/exteps/delfin
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/exteps/exteps.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/exteps/exteps.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/MPexamples.html
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/README
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/bash/COMPILE.sh
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/bash/dvipngproof.sh
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/bash/laproof.sh
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/bash/makehtmlindex.sh
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/bash/pdflatexproof.sh
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/bash/pngmaker.sh
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/Exemplifier.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/alldefs.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/featpostbeamer.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/featpostbeamer.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/featpostdocsource.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/featpostmanual.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/featpostmanual.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/lastfiguretest.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/lastfiguretest.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/letterfor3Dand4D.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/letterfor3Dand4D.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropaganda.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropaganda.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/3.eps
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/3.jpeg
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/3.pgm.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/CompanionsCollection.jpg
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/Diagram1.dia
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/Diagram1.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/KnuthCollection.jpg
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/dia.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/fekslatexmp.1.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/fekslatexmp.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/intersection2D.1
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/intersection2D.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/metapostpropaganda.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/minimal-1.mps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/minimal-1.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/minimal.jpeg
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/minimal.jpg
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/minimal.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/minimal.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/pifpaf.jpeg
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/pifpafphoto.jpg
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/pifpafpropaganda.0.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/pifpafpropaganda.1.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/pifpafpropaganda.10.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/pifpafpropaganda.11.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/pifpafpropaganda.12.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/pifpafpropaganda.13.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/pifpafpropaganda.14.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/pifpafpropaganda.15.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/pifpafpropaganda.2.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/pifpafpropaganda.3.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/pifpafpropaganda.4.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/pifpafpropaganda.5.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/pifpafpropaganda.6.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/pifpafpropaganda.7.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/pifpafpropaganda.8.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/pifpafpropaganda.9.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/pifpafpropaganda.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/recursives.1.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/recursives.2.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/recursives.3.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/recursives.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/sriyantrafinal-1.svg
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/sriyantrafinal.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/todo.jpg
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/workflow-from-mpman-charts.1.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/workflow-from-mpman-charts.2.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/workflow-from-mpman-charts.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/metapostpropagandafiles/xfig.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/otherinfo/BezierApprox.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/otherinfo/CHANGESv1.803.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/otherinfo/Zpravodaj2009-4.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/otherinfo/jdbug.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/doc/otherinfo/tb88henderson.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/38.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/A131.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/CAT.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/DebianSwirlsmallEdited.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/EBcrossed.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/LED.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/SlowDownNowBitmapScanned.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/acmaglev.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/acoplanv.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/ahoraesglobal.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/aledlogo.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/allgreatideas.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/anglinerigorouscircle.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/antimattermeteor.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/avalzero.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/badshreeyantra.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/balllauncher.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/bananadimmer.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/beautiful00.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/bichaepolicia.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/brownellips.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/bstr.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/bughunt.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/buildcyclebug.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/canschemes.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/cap29res.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/caratk3edit.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/cartaxes.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/casadopessoal.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/cellevolve.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/cinemwork.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/circlespeedprofile.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/closingbox.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/cmykropes.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/cone.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/conegetready.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/conicurv.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/conoscopy.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/convergingspirals.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/crossingline.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/cruztuga.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/cubicfacecentered.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/cubicfigures.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/cubicstructurefcc.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/cubicstructures.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/cylimple.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/cylinderborders.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/daliasensor.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/decorstatement.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/defaultcmr.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/deperspective.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/derivondatriang.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/diameters.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/directfonts.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/doitnow.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/downloadicon.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/dreamhouse.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/durgayantra.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/eemcsblabla.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/electricpotential.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/electrospiral.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/ellipticextrusionpress.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/ellipticprism.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/ellipticproperties.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/elliptictable.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/ellipticthing.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/embroncordada.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/emptylines.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/equilatrianglelines.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/equilibriodetorques.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/esteveslogo.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/experimental.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/experimental2Dsetup.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/f1aula03.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/f1aula05.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/fakehole.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/fallinthewind.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/featpostlogo.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/ffcbob.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/fieldlines.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/fieldlinesnorma.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/fieldlinesnormapaper.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/fieldlinesnormapaperwork.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/fis1prex.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/fis3prex.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/fis3prex7.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/fis3prey.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/frustum.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/galvanometro-inducao.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/gausslawframe.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/geombasic.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/geomcasq.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/geometricaverage.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/geomfiguei.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/geomfreder.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/geommine.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/geomsrinath.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/gnupost.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/gnupost3Dlogo.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/goldenellipse.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/graphene.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/graphexample.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/graphs.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/halfcirclesfear.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/hap.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/heatfromroom.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/helix.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/hermitespliknot.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/hexacylon.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/hexagonalgrid.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/hexagonaltrimesh.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/hiddenlinegraph.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/hiddensurface.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/hiddensurfaces.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/iamsorrykarl.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/inductionbob.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/integerbars.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/integratorfigures.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/interdigitrodes.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/intersectorus.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/intersectprolatespheroid.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/iplaca.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/jd44.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/jdbug.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/joinedemptylines.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/keplernewtonfeynman.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/kindofcube.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/kindofcuber.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/kopptrammel.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/labelconstruct.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/labelinspace.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/lamarquejaune.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/lasermachine.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/latexboxes.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/lawofcosines.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/lcurvature.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/ledlogo.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/lgc2refractionEdited.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/loglogpaper.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/logofontest.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/lowcostgreenhouse.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/magneticflux.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/mainmemtest.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/manjusha.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/matricskoc.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/mce-lng.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/metalcharge.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/micostufas.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/micromu.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/milimetricpaper.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/mpfields.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/mptoolcone.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/muslimpattern.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/mypatent.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/mypatentpieces.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/mysquaresectionbar.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/naoestacionar.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/naotocanacalote.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/nembends.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/nembiaxi.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/nemdirector.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/nemquira.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/nemquirapitch.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/nemsaddl.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/nemuniax.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/newcommunism.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/newexperimental.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/nosimples.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/nosuspension.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/nsmetica.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/nulldefectanglexample.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/nurbstobeziern.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/onebigword.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/optest.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/optica.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/par3Dplotexamples.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/parabolaonthestage.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/parafuso.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/parafusoprojxy.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/pathernon.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/pathofstraightline.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/perspec.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/photorefer.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/photoreverse.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/pifpaf.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/pixelgrid.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/plaintangency.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/planintersection.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/planpht.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/polyhedr.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/positivecharge.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/potenciadecicloeliptico.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/probtodooterr.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/profaux.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/project.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/qap.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/quartertorus.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/radiativeforcing.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/raiodoscirculos.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/redplanet.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/reeditedgoodquestionmark.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/resistcircuit.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/reuleaux.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/revolipsoid.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/revolutionparaboloid.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/revolvers.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/rigorcubo.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/rigorouscircle.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/rigorouscone.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/rigorousdiscSD.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/rigorousdiscoptions.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/rigorousfearpath.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/rmnbob.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/roadincline.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/rodarolaremplaninc.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/ropepatterns.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/rosadosventos.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/rotatnlc.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/rothexagrid.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/rungekuttasecond.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/sal.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/sap.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/saturn.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/sfearschem.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/sharpraytrace.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/signalvertexSD.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/simplecar.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/simplecarparam.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/simplecenterofmass.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/simplelens.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/simplependulum.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/simplexperiment.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/sincityredesigned.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/slingshot.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/smC.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/sniperlogo.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/solarconcentrator.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/solardish.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/some2Dvecs.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/spaceinvader.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/spatialhalfsfear.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/spherample.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/splineperspective.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/splineperspectives.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/spltwiben.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/squareanglines.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/srinathpolineni.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/stageforthree.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/statement.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/statethreelines.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/steamcamera.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/strength1defect.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/symbol.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/tangency2D.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/tangencypoint.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/tdarrow.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/tdcircarrow.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/telemira.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/telheiro.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/tete.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/tetrapodes.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/theHURD.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/thearchicon.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/thethreekindsofperspec.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/thunderproblem.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/tiposdetrans.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/tiposdetransb.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/tiposdetranst.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/toro4transit.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/torus.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/torusexperiment.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/trajectoryline.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/trebuchet.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/treecarbonedited.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/trianglecenterofmass.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/triangulartrimesh.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/trig.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/trigonometry.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/troncoconedef.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/tropicalglobe.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/troysfear.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/tshirtfig.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/tuftescatter.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/twistflat.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/twistnlc.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/twistroundbiax.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/twoDcolision.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/twocyclestogether.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/twoholes.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/twoplustwo.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/twosolarpanels.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/twoupcones.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/ubhtransients.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/ultraeye.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/ultraimprovertex.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/unperfection.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/unperfectionremoved.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/vanallenbelt.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/verygoodcone.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/wwfpmp.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/xcmplaca2buraquads.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/example/xraycamera.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/38.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/A131.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/CAT.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/DebianSwirlsmallEdited.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/EBcrossed.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/LED.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/SlowDownNowBitmapScanned.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/acmaglev.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/acoplanv.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/ahoraesglobal.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/aledlogo.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/aledlogo.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/allgreatideas.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/anglinerigorouscircle.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/antimattermeteor.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/avalzero.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/avalzero.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/avalzero.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/avalzero.4.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/badshreeyantra.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/balllauncher.0.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/balllauncher.9.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/bananadimmer.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/beautiful00.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/bichaepolicia.0.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/brownellips.0.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/bstr.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/bughunt.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/bughunt.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/buildcyclebug.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/buildcyclebug.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/canschemes.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/canschemes.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/canschemes.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/cap29res.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/cap29res.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/cap29res.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/cap29res.4.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/cap29res.5.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/cap29res.6.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/cap29res.7.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/cap29res.8.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/cap29res.9.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/caratk3edit.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/cartaxes.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/cartaxes.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/casadopessoal.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/casadopessoal.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/casadopessoal.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/casadopessoal.4.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/cellevolve.0.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/cinemwork.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/cinemwork.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/circlespeedprofile.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/closingbox.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/cmykropes.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/cone.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/conegetready.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/conicurv.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/conoscopy.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/conoscopy.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/conoscopy.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/conoscopy.4.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/conoscopy.5.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/convergingspirals.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/convergingspirals.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/convergingspirals.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/convergingspirals.4.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/convergingspirals.5.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/crossingline.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/crossingline.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/crossingline.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/cruztuga.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/cubicfacecentered.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/cubicfigures.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/cubicfigures.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/cubicfigures.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/cubicstructurefcc.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/cubicstructures.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/cubicstructures.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/cubicstructures.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/cubicstructures.4.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/cubicstructures.5.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/cubicstructures.6.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/cylimple.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/cylinderborders.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/daliasensor.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/decorstatement.0.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/defaultcmr.0.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/deperspective.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/deperspective.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/deperspective.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/deperspective.4.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/derivondatriang.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/diameters.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/directfonts.0.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/doitnow.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/downloadicon.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/dreamhouse.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/dreamhouse.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/durgayantra.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/durgayantra.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/eemcsblabla.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/electricpotential.0.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/electricpotential.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/electricpotential.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/electricpotential.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/electrospiral.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/ellipticextrusionpress.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/ellipticprism.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/ellipticproperties.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/elliptictable.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/ellipticthing.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/embroncordada.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/emptylines.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/equilatrianglelines.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/equilibriodetorques.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/esteveslogo.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/experimental.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/experimental2Dsetup.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/f1aula03.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/f1aula03.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/f1aula03.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/f1aula03.4.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/f1aula05.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/f1aula05.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/fakehole.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/fakehole.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/fallinthewind.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/featpostlogo.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/ffcbob.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/fieldlines.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/fieldlinesnorma.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/fieldlinesnorma.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/fieldlinesnormapaper.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/fieldlinesnormapaper.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/fieldlinesnormapaperwork.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/fis1prex.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/fis1prex.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/fis1prex.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/fis3prex.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/fis3prex.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/fis3prex.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/fis3prex.4.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/fis3prex.5.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/fis3prex.6.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/fis3prex.7.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/fis3prex.8.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/fis3prex.9.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/fis3prex7.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/fis3prex7.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/fis3prex7.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/fis3prex7.4.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/fis3prex7.5.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/fis3prex7.6.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/fis3prex7.7.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/fis3prex7.8.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/fis3prey.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/fis3prey.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/fis3prey.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/frustum.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/galvanometro-inducao.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/gausslawframe.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/geombasic.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/geomcasq.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/geometricaverage.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/geomfiguei.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/geomfreder.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/geommine.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/geomsrinath.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/gnupost.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/gnupost3Dlogo.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/goldenellipse.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/graphene.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/graphexample.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/graphs.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/graphs.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/halfcirclesfear.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/hap.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/heatfromroom.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/helix.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/hermitespliknot.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/hexacylon.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/hexagonalgrid.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/hexagonalgrid.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/hexagonalgrid.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/hexagonaltrimesh.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/hiddenlinegraph.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/hiddensurface.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/hiddensurfaces.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/iamsorrykarl.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/inductionbob.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/integerbars.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/integratorfigures.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/integratorfigures.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/interdigitrodes.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/intersectorus.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/intersectprolatespheroid.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/iplaca.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/jd44.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/jd44.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/jd44.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/jd44.4.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/jdbug.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/jdbug.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/joinedemptylines.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/keplernewtonfeynman.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/kindofcube.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/kindofcube.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/kindofcuber.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/kopptrammel.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/labelconstruct.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/labelinspace.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/lamarquejaune.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/lasermachine.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/latexboxes.0.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/latexboxes.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/lawofcosines.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/lawofcosines.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/lcurvature.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/lcurvature.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/ledlogo.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/ledlogo.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/ledlogo.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/ledlogo.4.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/lgc2refractionEdited.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/lgc2refractionEdited.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/lgc2refractionEdited.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/lgc2refractionEdited.4.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/loglogpaper.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/logofontest.0.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/lowcostgreenhouse.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/magneticflux.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/magneticflux.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/mainmemtest.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/manjusha.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/manjusha.4.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/manjusha.6.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/matricskoc.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/mce-lng.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/metalcharge.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/micostufas.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/micromu.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/milimetricpaper.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/milimetricpaper.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/mpfields.0.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/mpfields.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/mpfields.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/mpfields.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/mpfields.4.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/mpfields.5.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/mpfields.6.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/mpfields.7.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/mptoolcone.0.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/muslimpattern.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/muslimpattern.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/mypatent.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/mypatent.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/mypatent.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/mypatent.4.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/mypatentpieces.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/mysquaresectionbar.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/naoestacionar.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/naotocanacalote.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/nembends.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/nembiaxi.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/nemdirector.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/nemquira.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/nemquirapitch.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/nemsaddl.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/nemuniax.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/newcommunism.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/newcommunism.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/newexperimental.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/nosimples.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/nosuspension.0.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/nsmetica.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/nulldefectanglexample.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/nulldefectanglexample.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/nulldefectanglexample.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/nulldefectanglexample.4.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/nurbstobeziern.0.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/onebigword.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/optest.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/optest.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/optica.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/par3Dplotexamples.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/par3Dplotexamples.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/parafuso.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/parafuso.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/parafuso.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/parafuso.4.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/parafusoprojxy.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/pathernon.0.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/pathofstraightline.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/perspec.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/photorefer.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/photorefer.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/photoreverse.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/pifpaf.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/pixelgrid.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/plaintangency.0.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/plaintangency.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/planintersection.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/planpht.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/planpht.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/planpht.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/planpht.4.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/planpht.5.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/planpht.6.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/planpht.7.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/polyhedr.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/polyhedr.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/polyhedr.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/positivecharge.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/potenciadecicloeliptico.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/probtodooterr.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/profaux.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/project.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/qap.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/quartertorus.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/quartertorus.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/radiativeforcing.0.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/raiodoscirculos.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/raiodoscirculos.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/raiodoscirculos.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/raiodoscirculos.4.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/raiodoscirculos.5.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/raiodoscirculos.6.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/raiodoscirculos.7.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/raiodoscirculos.8.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/raiodoscirculos.9.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/redplanet.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/reeditedgoodquestionmark.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/resistcircuit.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/reuleaux.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/reuleaux.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/revolipsoid.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/revolipsoid.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/revolutionparaboloid.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/revolutionparaboloid.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/revolutionparaboloid.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/revolutionparaboloid.4.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/revolutionparaboloid.5.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/revolvers.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/revolvers.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/revolvers.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/revolvers.4.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/revolvers.5.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/revolvers.6.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/revolvers.7.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/rigorcubo.0.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/rigorouscircle.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/rigorouscone.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/rigorousdiscSD.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/rigorousdiscoptions.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/rigorousfearpath.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/rmnbob.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/roadincline.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/rodarolaremplaninc.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/ropepatterns.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/rosadosventos.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/rotatnlc.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/rothexagrid.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/rungekuttasecond.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/rungekuttasecond.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/sal.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/sal.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/sap.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/saturn.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/sfearschem.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/sharpraytrace.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/sharpraytrace.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/sharpraytrace.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/sharpraytrace.4.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/signalvertexSD.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/simplecar.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/simplecarparam.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/simplecenterofmass.0.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/simplecenterofmass.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/simplelens.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/simplependulum.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/simplexperiment.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/sincityredesigned.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/sincityredesigned.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/slingshot.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/smC.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/sniperlogo.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/solarconcentrator.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/solardish.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/solardish.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/solardish.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/solardish.4.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/some2Dvecs.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/spaceinvader.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/spaceinvader.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/spatialhalfsfear.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/spherample.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/splineperspective.0.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/splineperspective.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/splineperspective.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/splineperspective.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/splineperspective.4.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/splineperspective.5.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/splineperspectives.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/splineperspectives.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/splineperspectives.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/spltwiben.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/squareanglines.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/srinathpolineni.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/srinathpolineni.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/srinathpolineni.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/srinathpolineni.5.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/srinathpolineni.6.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/srinathpolineni.7.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/srinathpolineni.8.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/srinathpolineni.9.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/stageforthree.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/stageforthree.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/stageforthree.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/statement.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/statement.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/statethreelines.0.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/steamcamera.0.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/strength1defect.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/symbol.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/tangency2D.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/tangencypoint.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/tdarrow.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/tdcircarrow.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/telemira.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/telheiro.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/telheiro.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/tete.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/tetrapodes.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/tetrapodes.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/tetrapodes.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/theHURD.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/thearchicon.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/thethreekindsofperspec.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/thethreekindsofperspec.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/thethreekindsofperspec.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/thunderproblem.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/tiposdetrans.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/tiposdetransb.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/tiposdetranst.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/toro4transit.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/torus.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/torus.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/torus.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/torus.4.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/torus.5.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/torus.6.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/torus.7.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/torusexperiment.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/torusexperiment.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/trajectoryline.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/trajectoryline.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/trebuchet.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/treecarbonedited.0.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/trianglecenterofmass.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/triangulartrimesh.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/trig.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/trigonometry.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/troncoconedef.0.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/tropicalglobe.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/tropicalglobe.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/tropicalglobe.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/troysfear.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/tshirtfig.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/tuftescatter.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/twistflat.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/twistnlc.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/twistroundbiax.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/twoDcolision.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/twocyclestogether.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/twoholes.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/twoplustwo.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/twosolarpanels.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/twoupcones.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/ubhtransients.0.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/ultraeye.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/ultraimprovertex.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/ultraimprovertex.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/ultraimprovertex.3.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/unperfection.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/unperfectionremoved.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/vanallenbelt.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/vanallenbelt.2.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/verygoodcone.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/wwfpmp.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/xcmplaca2buraquads.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/featpost/png/xraycamera.1.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/fiziko/README
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/fiziko/fiziko.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/fiziko/fiziko.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/garrigues/README
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/garrigues/article.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/hatching/README
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/hatching/htchuse.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/hatching/htchuse_.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/latexmp/README
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mcf2graph/CHANGELOG.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mcf2graph/README
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mcf2graph/mcf_exa_soc.mf.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mcf2graph/mcf_example.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mcf2graph/mcf_example.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mcf2graph/mcf_man_soc-064.mps.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mcf2graph/mcf_man_soc.mf.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mcf2graph/mcf_manual.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mcf2graph/mcf_manual.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mcf2graph/mcf_mplib_exa.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mcf2graph/mcf_mplib_exa.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metago/README
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metago/example-program.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metago/example-program.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metago/example-script-1.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metago/example-script-2.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metago/example-script-3.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metago/example-script-4.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metago/example-script-5.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metago/example-script-6.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metago/example-script-7.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metago/example-script-8.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metago/example-script.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metago/script.go
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metaobj/README
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metaobj/license.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metaobj/momanual.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metapost-colorbrewer/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metapost-colorbrewer/colorbrewer-sampler.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metapost-colorbrewer/colorbrewer-sampler.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metapost-colorbrewer/colorbrewer-sampler.png
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metapost-colorbrewer/make_mp_colorbrewer.py.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/README
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/activity.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/activity_diagrams.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/appetizer.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/boxes_vs_util.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/class.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/class_association.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/class_customization.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/class_customization2.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/class_diagrams.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/class_templates.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/component.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/group.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/how-links-work.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/instance.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/mptextmp.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/note.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/object_stack.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/package.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/paths.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/paths_man.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/picture_info.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/picture_stack.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/positioning.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/properties.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/state.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/statemachine_diagrams.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/test_activity.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/test_class.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/test_class_feature_types.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/test_class_qual_assoc.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/test_class_templates.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/test_component.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/test_font.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/test_group.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/test_instance.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/test_lars_issues.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/test_lowlevel.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/test_note.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/test_package.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/test_paths.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/test_picture.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/test_picture_stack.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/test_picture_tex_rendering.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/test_positioning.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/test_skins.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/test_skins_global_defaults.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/test_state.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/test_usecase.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/usecase.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/fig/usecase_diagrams.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/metauml-manual.bib
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/metauml-manual.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/manual/test-suite.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/metauml/metauml-manual-v0.2.6-19d34de3da75cbd9f814f0a9ec03b4e0861b1541.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mp3d/README
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mp3d/README.doc
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mp3d/create_animation.sh
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mp3d/cube10.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mp3d/cube4-eng.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mp3d/cube5.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mp3d/cube6.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mp3d/cube7.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mp3d/cube8.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mp3d/cube9.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mp3d/gut2001.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mp3d/gutmp1-eng.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mp3d/gutmp1.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mp3d/gutmp2-eng.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mp3d/gutmp2.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mp3d/gutmp3-eng.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mp3d/gutmp3.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mp3d/gutmp4-eng.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mp3d/gutmp4.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mp3d/gutmp5-eng.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mp3d/gutmp5.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mp3d/gutmp6-eng.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mp3d/gutmp6.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mp3d/gutmp7-eng.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mp3d/gutmp7.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mp3d/gutmp8-eng.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mp3d/gutmp8.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mp3d/gutmp9.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mp3d/monge-eng.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mp3d/monge.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mp3d/paper1997corrected.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mp3d/tb57roeg.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mp3d/tb57roegel.ltx.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mp3d/tugboat-geometry-space.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mparrows/LICENSE.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mparrows/README
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mparrows/mparrows.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mparrows/mparrows.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mparrows/mparrowsexamples.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mpattern/README
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mpattern/README.PL
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mpattern/mpattern_test.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mpattern/mpattern_test.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mpattern/test.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mpcolornames/CHANGES
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mpcolornames/LICENSE
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mpcolornames/README
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mpcolornames/expl-array-index.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mpcolornames/fig-clash-svg-dvips.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mpcolornames/mpcolornames.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mpcolornames/mpcolornames.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mpcolornames/proof-mpcolornames.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mpcolornames/proof-spec-dvipsnam-def.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mpcolornames/proof-spec-plain-mp.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mpcolornames/proof-spec-svgnam-def.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mpcolornames/proof-spec-x11nam-def.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mpcolornames/proof-spec-xcolor-sty.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mpcolornames/tab-clash-svg-dvips.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mpcolornames/tab-spec-dvipsnam-def.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mpcolornames/tab-spec-plain-mp.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mpcolornames/tab-spec-svgnam-def.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mpcolornames/tab-spec-x11nam-def.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mpcolornames/tab-spec-xcolor-sty.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mptrees/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mptrees/mptrees-doc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/mptrees/mptrees-doc.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/piechartmp/INSTALL
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/piechartmp/LEGAL.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/piechartmp/README
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/piechartmp/README.TEXLIVE
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/piechartmp/examples/wec-mfun.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/piechartmp/examples/wec-mfun.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/piechartmp/examples/wec.mp
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/piechartmp/examples/wec.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/piechartmp/examples/worldmap.jpg
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/repere/README.md
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/repere/repere-doc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/repere/repere-doc.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/roundrect/CHANGES
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/roundrect/README
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/roundrect/lppl.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/roundrect/roundrect.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/shapes/CHANGES
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/shapes/README
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/shapes/lppl.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/shapes/shapes.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/slideshow/slideshow.txt.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/slideshow/sshowex.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/slideshow/sshowex2.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/slideshow/sshowex3.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/slideshow/sshowintro.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/splines/README
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/splines/splines.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/suanpan/README
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/suanpan/article.txt
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/textpath/CHANGES
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/textpath/README
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/textpath/textpath.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/textpath/textpath.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/textpath/textpathfigs.mp.gz
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/textpath/textpathfigs.tex
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/threeddice/README
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/threeddice/threeddice-doc.pdf
/usr/share/doc/texlive-doc/metapost/threeddice/threeddice-doc.tex.gz
/usr/share/doc/texlive-metapost-doc/Licenses.gz
/usr/share/doc/texlive-metapost-doc/README.Debian
/usr/share/doc/texlive-metapost-doc/README.source
/usr/share/doc/texlive-metapost-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/texlive-metapost-doc/copyright
/usr/share/lintian/overrides/texlive-metapost-doc