Списък на файловете в пакета iceweasel-l10n-kn в experimental, архитектура all

/etc/iceweasel/searchplugins/locale/kn/amazondotcom.xml
/etc/iceweasel/searchplugins/locale/kn/bing.xml
/etc/iceweasel/searchplugins/locale/kn/google.xml
/etc/iceweasel/searchplugins/locale/kn/kannadastore.xml
/etc/iceweasel/searchplugins/locale/kn/wikipedia-kn.xml
/etc/iceweasel/searchplugins/locale/kn/yahoo-in.xml
/usr/lib/iceweasel/browser/extensions/langpack-kn@iceweasel.mozilla.org.xpi
/usr/share/doc/iceweasel-l10n-kn/MPL-1.1.gz
/usr/share/doc/iceweasel-l10n-kn/MPL-2.0.gz
/usr/share/doc/iceweasel-l10n-kn/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/iceweasel-l10n-kn/copyright