Списък на файловете в пакета haproxy-doc в experimental, архитектура all

/usr/share/doc-base/haproxy-doc
/usr/share/doc-base/haproxy-lua-api
/usr/share/doc/haproxy-doc/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/haproxy-doc/NOTICE
/usr/share/doc/haproxy-doc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/haproxy-doc/changelog.gz
/usr/share/doc/haproxy-doc/copyright
/usr/share/doc/haproxy-doc/html
/usr/share/doc/haproxy-doc/lua
/usr/share/doc/haproxy/html/configuration.html
/usr/share/doc/haproxy/html/css/bootstrap.min.css
/usr/share/doc/haproxy/html/css/check.png
/usr/share/doc/haproxy/html/css/cross.png
/usr/share/doc/haproxy/html/css/page.css
/usr/share/doc/haproxy/html/fonts
/usr/share/doc/haproxy/html/img/logo-med.png
/usr/share/doc/haproxy/html/intro.html
/usr/share/doc/haproxy/html/js/bootstrap.min.js
/usr/share/doc/haproxy/html/js/jquery.min.js
/usr/share/doc/haproxy/html/js/typeahead.bundle.js
/usr/share/doc/haproxy/html/management.html
/usr/share/doc/haproxy/lua/_images/channel.png
/usr/share/doc/haproxy/lua/_sources/index.rst.txt
/usr/share/doc/haproxy/lua/_static/ajax-loader.gif
/usr/share/doc/haproxy/lua/_static/basic.css
/usr/share/doc/haproxy/lua/_static/channel.fig
/usr/share/doc/haproxy/lua/_static/channel.png
/usr/share/doc/haproxy/lua/_static/classic.css
/usr/share/doc/haproxy/lua/_static/comment-bright.png
/usr/share/doc/haproxy/lua/_static/comment-close.png
/usr/share/doc/haproxy/lua/_static/comment.png
/usr/share/doc/haproxy/lua/_static/default.css
/usr/share/doc/haproxy/lua/_static/doctools.js
/usr/share/doc/haproxy/lua/_static/documentation_options.js
/usr/share/doc/haproxy/lua/_static/down-pressed.png
/usr/share/doc/haproxy/lua/_static/down.png
/usr/share/doc/haproxy/lua/_static/file.png
/usr/share/doc/haproxy/lua/_static/jquery.js
/usr/share/doc/haproxy/lua/_static/language_data.js
/usr/share/doc/haproxy/lua/_static/minus.png
/usr/share/doc/haproxy/lua/_static/plus.png
/usr/share/doc/haproxy/lua/_static/pygments.css
/usr/share/doc/haproxy/lua/_static/searchtools.js
/usr/share/doc/haproxy/lua/_static/sidebar.js
/usr/share/doc/haproxy/lua/_static/underscore.js
/usr/share/doc/haproxy/lua/_static/up-pressed.png
/usr/share/doc/haproxy/lua/_static/up.png
/usr/share/doc/haproxy/lua/genindex.html
/usr/share/doc/haproxy/lua/index.html
/usr/share/doc/haproxy/lua/objects.inv
/usr/share/doc/haproxy/lua/search.html
/usr/share/doc/haproxy/lua/searchindex.js