всички настройки

Limit to suite: [squeeze] [squeeze-updates] [squeeze-backports] [squeeze-backports-sloppy] [wheezy] [wheezy-updates] [wheezy-backports] [jessie] [sid] [experimental]

Limit to a architecture: [alpha] [amd64] [arm] [arm64] [armel] [armhf] [avr32] [hppa] [hurd-i386] [i386] [ia64] [kfreebsd-amd64] [kfreebsd-i386] [m68k] [mips] [mipsel] [powerpc] [powerpcspe] [ppc64] [s390] [s390x] [sh4] [sparc] [sparc64] [x32]

Търсене за пакети, чиито имена съдържат clamav в всички дистрибуции, всички раздели и всички архитектури. Намерени са 19 пакета.

Точни попадения

Пакет clamav

Други резултати

Пакет clamav-base

Пакет clamav-daemon

Пакет clamav-data

Пакет clamav-dbg

Пакет clamav-docs

Пакет clamav-freshclam

Пакет clamav-milter

Пакет clamav-testfiles

Пакет clamav-unofficial-sigs

Пакет libc-icap-mod-clamav

Пакет libc-icap-mod-squidclamav

Пакет libclamav-client-perl

Пакет libclamav-dev

Пакет libclamav5

Пакет libclamav6

Пакет proftpd-mod-clamav

Пакет python-clamav

Пакет python-pyclamav