Списък на файловете в пакета squashfs-tools в buster, архитектура s390x

/usr/bin/mksquashfs
/usr/bin/unsquashfs
/usr/share/doc/squashfs-tools/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/squashfs-tools/changelog.gz
/usr/share/doc/squashfs-tools/copyright
/usr/share/man/man1/mksquashfs.1.gz
/usr/share/man/man1/unsquashfs.1.gz