Списък на файловете в пакета pgbackrest в buster, архитектура s390x

/etc/pgbackrest.conf
/usr/bin/pgbackrest
/usr/share/doc/pgbackrest/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/pgbackrest/README.md.gz
/usr/share/doc/pgbackrest/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pgbackrest/copyright
/usr/share/man/man1/pgbackrest.1.gz