Списък на файловете в пакета libxcursor1 в buster, архитектура s390x

/usr/lib/s390x-linux-gnu/libXcursor.so.1
/usr/lib/s390x-linux-gnu/libXcursor.so.1.0.2
/usr/share/doc/libxcursor1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libxcursor1/changelog.gz
/usr/share/doc/libxcursor1/copyright